AVAINTES:n neuvottelutulos palkankorotuksista hyväksytty

Ammattiliitto Jyty hyväksyi AVAINTES:n neuvottelutuloksen vuoden 2023 palkankorotuksista. Neuvottelutulos on nyt hyväksytty kaikkien sopijapuolten hallinnoissa.

AVAINTES:n allekirjoituspöytäkirjassa on sovittu keskitetystä kehittämiserästä, joka tulee voimaan 1.6.2023. Kehittämiserän suuruus on 0,7 % ja siitä on neuvoteltu liittotasolla. Sopijapuolet ovat neuvotelleet kehittämiserän kohdentamisesta ja sopineet, että 0,7 % suuruinen kehittämiserä maksetaan yleiskorotuksena 1.6.2023 lukien. Kesäkuussa tulee maksuun myös jo aiemmin AVAINTES:n allekirjoituspöytäkirjassa sovittu yleiskorotus 1,5 %, joten yleiskorotuksen suuruus 1.6.2023 lukien on yhteensä 2,2 %.

Osana vuoden 2022 sopimusratkaisua sovittiin myös niin sanotusta verrokkialoja koskevasta perälaudasta, jonka mukaan vuoden 2023 palkankorotusten suuruus määräytyy teollisuus- ja vientialojen korotusten mukaan. Verrokkialoiksi sovittiin teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden yleiset työehtosopimukset. Sopijapuolet ovat tarkistaneet verrokkialojen palkantarkistukset ja sopineet, että 13.6.2022 verrokkialoja koskevaan perälautakirjaukseen perustuen maksetaan:

  • 500 euron kertapalkkio elokuussa 2023 ja
  • lisäksi peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 0,7 % suuruisella yleiskorotuksella 1.12.2023 lukien.

Kertapalkkio maksetaan viimeistään elokuun 2023 loppuun mennessä, ja sen maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle työntekijälle maksetaan kertapalkkio 31.5.2023 voimassa olevalla osa-aikatyön prosentilla.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta (AVAINTES) noudatetaan kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin ja säätiöihin sekä kuntien palveluita tuottaviin yksityisiin yhtiöihin, yhdistyksiin, osuuskuntiin ja säätiöihin. AVAINTES:n soveltamisala kattaa mm. hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön.

Jytyn neuvottelijana toimi työmarkkinalakimies Rosa Marttila. Palkansaajapuolta neuvotteluissa edustivat Ammattiliitto Jytyn lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Tekniikka ja terveys KTN. Työnantajia neuvotteluissa edusti Avaintyönantajat Avainta ry.

Lisätietoja: Rosa Marttila, työmarkkinalakimies, Ammattiliitto Jyty

Ajankohtaista

28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue