Meijerialalle uusi työehtosopimus

MVL ja ETL saivat valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdattelemana 3.4.2023 aikaan neuvottelutuloksen, jonka kummankin liiton hallitukset ovat tiistaina 4.4.2023 hyväksyneet.

Uusi työehtosopimus tulee voimaan välittömästi, on kestoltaan 25 kuukautta ja päättyy 31.3.2025.

Molempina vuosina 2023 ja 2024 ensisijainen tapa korottaa palkkoja on tehdä paikallinen palkkaratkaisu. Työnantaja tekee palkkaratkaisun kirjallisesti luottamusmiehen kanssa (= ns. luottamusmieslukko, ei voi sopia muutoin). Mikäli paikallista ratkaisua ei tehdä (esimerkiksi sen takia, että luottamusmies ei halua tai työpaikalla katsotaan helpommaksi mennä työehtosopimukseen kirjattujen korotusten mukaan), korotukset tehdään 1.6.2023, 1.7.2023 ja 1.5.2024 seuraavasti.

Vuonna 2023 maksetaan 1.6.2023 kertaerä, joka on 480 euroa ja 1.7.2023 yleiskorotus, joka on 3,5 prosenttia.

Vuonna 2024 sopimuspalkkaisille maksetaan 1.5.2024 yleiskorotus, joka on 2,2 prosenttia ja paikallinen erä, joka on 0,4 prosenttia eli yhteensä 2,6 prosenttia.

Meipake-palkkaisille vuoden 2024 korotus voi määräytyä kahdella tavalla. Mikäli työehtosopimukseen perustuva työryhmä pääsee paikallisen erän jakamisesta yksimielisyyteen, yleiskorotus on 2,2 prosenttia ja paikallinen erä 0,4 prosenttia eli yhteensä 2,6 prosenttia.
Jos työryhmä ei ehdi saada työtään määräajassa 28.2.2024 mennessä valmiiksi, 1.5.2024 maksetaan meipake-palkkaisille 2,4 prosentin yleiskorotus.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.7.2023 alkaen 5,7 prosentilla.

Ainoa tekstimuutos koskee perhevapaita. Työehtosopimusta muutetaan 1.1.2024 alkaen siten, että ei-synnyttävä vanhempi saa neljän viikon palkallisen vapaan. Nykyisin MVL:n työehtosopimus on taannut yhden viikon palkallisen vapaan.

Työehtosopimukseen on sisällytetty useita ETL:n ja MVL:n välisiä työryhmiä, joiden tarkoitus on kehittää muun muassa työaika- ja perhevapaamääräyksiä sekä meipake-palkkausjärjestelmää. Täysin uuden tyyppinen on Vuoropuhelu meijerialan tulevaisuuden vahvistamisesta. Tavoitteena on auttaa meijerialaa kohtaamaan tulevaisuuden muutospaineet sekä parantaa ETL:n ja MVL:n välistä yhteistyötä ja luottamusta.

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue