STTK: Talous ei tasapainotu lyhytnäköisillä säästöillä eikä heikoimpia kurjistamalla

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

STTK:n syksyisen eduskuntavaalikyselyn perusteella 36 prosenttia kansalaisista kertoo taloudellisen tilanteensa heikentyneen vaalikauden aikana. 46 prosenttia kertoo sen pysyneen ennallaan ja vain 13 prosenttia sanoo taloustilanteen parantuneen. Jyrkimmin (48 %) talous on heikentynyt ennestään pienituloisilla, alle 2 000 euroa tienaavilla. Perhekunnittain tilanne heikkeni eniten yhden aikuisen talouksissa. 
 
Vastaukset eivät STTK:ta yllätä: Vuosiin osuu vaikea koronapandemia, joka heilutti vakaita työsuhteita, viivästytti opintoja sekä ammattiin valmistumista ja heikensi toimeentuloa. Sota Ukrainassa, sen myötä kiihtynyt inflaatio ja energiakriisi ovat luoneet monenlaisia hintapaineita. Myös korot ovat jatkuvassa nousussa. 
─ Palkat eivät ole pysyneet kohoavien elinkustannusten perässä. Ostovoima on romahtanut. Palkankorotukset ovat tärkein asia ostovoiman korjaamiseksi, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola painottaa. 

STTK:n hallitus keskusteli tänään lähestyvien eduskuntavaalien myötä puolueiden painotuksista talouden tasapainottamiseksi. Julkisuudessa esitetyt näkemykset verotuksesta, valtion velasta ja työllisyyttä parantavista keinoista vaihtelevat jyrkästikin. 
─ Taloutta pitäisi aina suunnitella niin, että vältetään nopeita, lyhyen aikavälin toimenpiteitä ja keskitytään pidemmän aikavälin tavoitteisiin ja priorisointiin. Esimerkiksi koulutuksesta säästäminen olisi todella lyhytnäköistä ja kostautuisi pidemmällä aikavälillä. Suomi on menestynyt siksi, että se tarjoaa yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja laadukasta koulutusta kaikille. Se on menestyksemme ydin myös jatkossa. 

Talouden tasapainottaminen ei saa tapahtua jo ennestään heikoimmassa asemassa olevien, toimeentulonsa kanssa kamppailevien kustannuksella. 
─ Kilpailevien leikkauslistojen sijaan puolueiden on katsottava isoa kuvaa. On kyettävä arvioimaan, millä toimenpiteillä on merkitystä kokonaisuudelle ja mikä leikkausinnossa vain horjuttaa ennestään heikossa taloudellisessa asemassa olevaa, kuten työtöntä tai terveysongelmien kanssa kamppailevaa, Palola korostaa. 

Työvoiman tarjonnan parantamiseksi on tähän mennessä intouduttu lähinnä esittämään erilaisia versioita työttömyysturvan heikentämiseksi. 
─ STTK ei hyväksy työttömyysturvan heikentämistä. Emme myöskään kannata ansioon sidotun turvan laajentamista työelämän ulkopuolisille nykyistä turvaa heikentämällä, Antti Palola toteaa. 
 
Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

25.9.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n asiantuntijat: Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue
25.9.2023

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset vuosina 2024-2027

Lue
25.9.2023

Suomen Konepäällystöliitto ja sen jäsenet osallistuvat palkansaajajärjestöjen mielenilmauksiin

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 28. syyskuuta

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 27. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue