Olisiko hetki aikaa puhua nuorten mielenterveydestä?

Kirjoittaja:

Markus Wright

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja

Profiili

Eduskuntavaalien lähestyessä keskustelu käy yhä vilkkaammin erinäisistä asioista. Energian hinta, turvallisuuspolitiikka ja talous pitävät suurta roolia niin lehdistöjen palstoilla kuin sosiaalisessa mediassa. On kuitenkin syytä nostaa esiin edelleen yhteiskuntaamme vaivaava mielenterveysongelmien epidemia.

Mielenterveysongelmat maksavat yhteiskunnallemme vuosittain yli 11 miljardia euroa, joten niiden ratkaisuun panostaminen on sekä yksilötasolla merkittävää mutta myös yhteiskunnan talouden puolesta erittäinkin kannattavaa. Mutta miten ongelmat ratkaistaan?

Monesti mielenterveysongelmista puhutaan vasta kun on liian myöhäistä.

Monesti mielenterveysongelmista puhutaan vasta kun on liian myöhäistä. Silloin, kun ihminen on jo työkyvytön tai opiskelukyvytön on ongelman ratkaiseminen huomattavasti vaikeampaa sekä kalliimpaa. Mielenterveyttä tulisi tukea jatkuvasti niin opiskeluelämässä kuin työelämässä, jotta ongelmat eivät pääsisi lumipalloefektin lailla aiheuttamaan työ- ja opiskelukyvyttömyyttä.

Matalan kynnyksen palvelut oppilaitoksiin

STTK-opiskelijat ovat ehdottaneet eduskuntavaalitavoitteissaan yhtenä varhaisen puuttumisen keinona matalan kynnyksen palveluiden lisäämistä oppilaitoksiin. Korkeakouluissa YTHS on hyvin kaukainen toimija, eikä arjen haasteisiin välttämättä saa pitkien hoitojonojen vuoksi apua.

Parisuhteen loppuminen tai lähiomaisen kuolema ovat asioita, joista olisi hyvä päästä puhumaan varhaisessa vaiheessa ennen kuin ne vaikuttavat suuremmin toimintakykyyn. Monelle tämä keskusteluapu on ystävät tai perhe, mutta kaikilta ei turvaverkkoja löydy. Silloin matalan kynnyksen palvelu, kuten esimerkiksi iltapäiväkahvi oppilaitoksessa, jossa paikalla olisi esimerkiksi terveydenhoitaja, kuraattori ja vaikka kolmannen sektorin tai seurakunnan työntekijä voisi toimia tällaisena kriittisenä keskusteluapuna.

Parisuhteen loppuminen tai lähiomaisen kuolema ovat asioita, joista olisi hyvä päästä puhumaan varhaisessa vaiheessa ennen kuin ne vaikuttavat suuremmin toimintakykyyn.

Kaikkia ongelmia ei tietenkään ratkota pelkästään luomalla uusia malleja varhaiseen puuttumiseen. Jo nyt käsissämme on tuhansia nuoria ja opiskelijoita, jotka kamppailevat päivittäin oman mielenterveytensä kanssa ja kaipaavat kipeästi apua omiin haasteisiin. Kuitenkin esimerkiksi YTHS:llä hoitoon pääsy kestää pahimmillaan kuukausia, puhumattakaan siitä kuinka kauan aktiiviseen terapiaan pääsy pahimmillaan kestää.

Terapiatakuulla kansalaisten tuki

Suomessa tulisi ottaa käyttöön Terapiatakuu, joka takaisi kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon. STTK:n teettämän kyselyn mukaan Terapiatakuun valtakunnallistamisella on laaja kansalaisten tuki. Kyselyyn vastanneista jopa 87 % piti erittäin tai jokseenkin tärkeänä sitä, että Suomessa otettaisiin käyttöön terapiatakuu.

Nyt on siis erinomainen mahdollisuus toimia mielenterveyskriisin helpottamiseksi kansan huimalla tuella. Mitä aikaisemmin mielenterveysongelmien kanssa pääsee hoitoon, sitä todennäköisemmin saamme yhteiskuntaamme aktiivisia työssä käyviä ihmisiä.

Tulevista eduskuntavaaleista on tehtävä vaalit, jossa valitsemme valtaan nuorten ääntä ja huolta kuulevia päättäjiä. Vielä ei ole myöhäistä kääntää tätä kohti seinää ajavaa mielenterveyden junaa.

Markus Wright
Kirjoittaja on STTK-opiskelijoiden puheenjohtaja

Ajankohtaista

8.2.2023

Jytyn eduskuntavaalitavoitteet julki – Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus ja henkilöstöresurssit turvattava

Lue
8.2.2023

Minun viikkoni: sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijan viikkoon mahtuu monenlaista

Lue
8.2.2023

Ammattiliitto Pro: toimihenkilöiden ansiokehityksen huomiotta jättäminen heikentää Suomen houkuttelevuutta

Lue
7.2.2023

Kestävä energia – STTK:n tavoitteita energiapolitiikan kehittämiseksi

Lue
6.2.2023

Haemme työsuhdeneuvojaa Kesäduunari-infoon

Lue
6.2.2023

Juri Aaltonen valittiin jatkamaan ERTOn puheenjohtajana

Lue
6.2.2023

Yksin- ja kevytyrittäjien tärkeimmät palvelut saman katon alle – ProSoolo ja UKKO.fi yhteistyöhön

Lue
2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue