STTK laski Fat Cat Day:n: Pomojen palkkaero palkansaajiin kapeni hieman

erikokoiset kolikkopinot

Palkansaaja on tänään (23.2.2022) tienannut pörssiyhtiön toimitusjohtajan yhden päiväpalkan verran. Vuoden 2020 tilinpäätöstietoja ja palkkatilastoja vertailtaessa palkansaaja tarvitsi 37 työpäivää tienatakseen saman, minkä suuren pörssiyhtiön pomo tienaa yhden päivän aikana.

Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 39 työpäivää.

STTK on jo useamman vuoden seurannut, miten suurten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja palkansaajien välinen ansioiden suhde kehittyy. Seuranta on saanut alkunsa kansainvälisestä ”Fat Cat Daystä”. STTK:n laskelmat perustuvat yhtiöiden julkisiin vuosikertomuksiin ja tilastokeskuksen tietoihin.

Vuonna 2020 suurten yhtiöiden toimitusjohtajien kokonaisansioiden mediaani oli noussut 1,90 miljoonaan euroon. Vastaavana aikana yksityisen sektorin palkansaaja tienasi 42 937 euroa. STTK huomioi vertailussaan myös johtajien keskimääräistä pidemmän työajan.

Henkilöstön palkitseminen melko yleistä

Aula Research on STTK:n toimeksiannosta toteuttanut henkilöstön palkitsemiseen keskittyvän kyselyn, johon vastasi 371 yritystä. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten yritysten palkitsemisjärjestelmien sisältöä, kohdistumista ja tavoitteita.

─ Myönteinen yllätys on, että jopa 89 prosenttia yrityksistä käyttää jonkinlaista henkilöstön palkitsemisen järjestelmää, STTK:n ekonomisti Antti Koskela toteaa.

Kriittinen havainto sen sijaan on se, että henkilöstö ei näyttäisi pääsevän osallistumaan palkitsemisjärjestelmien suunnitteluun.

─ Kyselyn perusteella siitä vastaa käytännössä aina ylin johto.

Aula Research selvitti myös palkitsemiskäytäntöjen tavoitteita ja palkitsemisen muotoja. Kysymyksissä tarkasteltiin yrityksiä koon ja toimialan mukaan.

─ Mielenkiintoinen havainto on, että pienemmissä yrityksissä palkitaan lähinnä hyvästä suoriutumisesta.  Suuremmissa yrityksissä palkitsemisella pyritään myös strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä kertoo palkitsemisjärjestelmien tavoitteellisesta hyödyntämisestä, Koskela arvioi.

STTK on tyytyväinen palkitsemisen yleisyyteen suomalaisissa yrityksissä. Henkilöstön palkitseminen näyttäisi olevan yleistä suurissa ja pienissä yrityksissä, kaikilla toimialoilla ja kaikissa henkilöstöryhmissä.

─ Tilanne on oletettua parempi. Johdon lisäksi myös asiantuntijoiden ja muun henkilöstön palkitseminen on yleistä, mikä on ilahduttavaa. Henkilöstön pitäisi kuitenkin päästä mukaan jo palkitsemisjärjestelmien suunnitteluun. Se sitouttaa, palkitsee ja saa järjestelmät tasapuolisemmiksi eri ryhmille. Toimitusjohtajien bonukset vastaavat monessa firmassa tavallisen työntekijän monen vuoden palkkaa, Antti Koskela huomauttaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Koskela, puhelin 044 543 9838

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue