Yli puolet etätyötä tekevistä kokee olevansa tehokkaampia etätyössä kuin työpaikalla

Etätyötä on tehnyt viimeisen vuoden aikana 41 prosenttia palkansaajista. Heistä yli puolet sanoo saavansa enemmän aikaiseksi etätyössä kuin työpaikalla. Kuitenkin joka viides sanoo, että työnantaja suhtautuu edelleen epäilevästi etätyöhön eikä luota työntekijöihinsä. Tämä selviää Toimihenkilöliitto ERTOn tekemästä kyselytutkimuksesta.

etätyöskentelyä

56 prosenttia etätyötä tehneistä palkansaajista sanoo saavansa samassa ajassa enemmän aikaiseksi etätyössä kuin työpaikalla, selviää Toimihenkilöliitto ERTOn viime marraskuussa teettämästä kyselytutkimuksesta.

– Yksi syy tehokkuuteen saattaa olla se, että etätyössä keskeytyksiä on vähemmän. Jatkuvat keskeytykset ovat yksi iso haaste asiantuntijoiden henkiselle jaksamiselle ja sitä kautta työn tekemiselle”, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Etätyö on lisääntynyt koronatilanteen vuoksi merkittävästi erityisesti asiantuntijatyössä. Kyselyyn vastanneista tuhannesta palkansaajasta 41 prosenttia on tehnyt etätyötä vähintään jonkin verran viimeisen vuoden aikana. Noin puolet vastanneista palkansaajista ilmoitti, etteivät työtehtävät mahdollista etätyötä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelualalla ja tuotannollisessa työssä etätyö on vain harvoin mahdollista.

Osa työnantajista vielä epäileväisiä

Osa työnantajista suhtautuu edelleen epäilevästi etätyöhön. Reilu viidennes kyselyyn vastaajista eli 22% sanoi kokevansa, ettei hänen työnantajansa luota työntekijöihinsä etätyössä. Kysymykseen vastasivat palkansaajat, joiden työssä etätyö on mahdollista.

– Meillä ei ole varaa antaa ennakkoluulojen, kankeiden perinteiden ja aiheettomien pelkojen estää työelämän kehittymistä nykyistä joustavammaksi ja paremmaksi. Korona-aika on osoittanut, että työtä kannattaa tehdä siellä, missä se parhaiten onnistuu, sanoo Aaltonen.

Aaltonen muistuttaa, että useat kyselytutkimukset koronakriisin aikana ovat osoittaneet, että ihmiset haluaisivat tehdä entistä enemmän etätyötä myös kriisin jälkeen. Työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä parantaa tuottavuutta, työtyytyväisyyttä ja jaksamista.

ERTO teki viime vuoden elokuussa aloitteen subjektiivisesta oikeudesta etätyöhön. Se tarkoittaisi, että työntekijällä olisi oikeus etätyöhön aina, jos se on mahdollista, eikä sen tekeminen aiheuta kohtuutonta haittaa työn tekemiselle.

Aaltosen mukaan esitys herätti laajaa keskustelua ja sitä käsiteltiin muun muassa yhtenä keinona nostaa ikääntyneiden työllisyysastetta. Esitys ei kuitenkaan saanut riittävää tukea edetäkseen.

– Ihmettelen eivätkö poliitikot ja suomalainen työelämä ole valmiita ottamaan uutta askelta tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Näitä kaikkia edistäisi subjektiivinen oikeus etätyöhön aina kun työ sen vain mahdollistaa, Aaltonen sanoo.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Juri Aaltonen
040 553 8536
juri.aaltonen@erto.fi

Taustatiedot tutkimuksesta:
Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland Toimihenkilöliitto ERTOn toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 18-63 -vuotiaita palkansaajia. Otos on satunnaisotos, eikä sitä ole kiintiöity tai painotettu. Se edustaa kuitenkin alueellisesti ja sukupuolen mukaan hyvin tarkkaan koko aikuisväestön (18-63v) jakaumaa. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 24.11. – 30.11.2020 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Lopullinen vastaajamäärä on 1000. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on noin ± 2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

Ajankohtaista

25.9.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n asiantuntijat: Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue
25.9.2023

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset vuosina 2024-2027

Lue
25.9.2023

Suomen Konepäällystöliitto ja sen jäsenet osallistuvat palkansaajajärjestöjen mielenilmauksiin

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 28. syyskuuta

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 27. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue