Laadukas ammattikorkeakoulutus RIAlle ykkösasia – rakennusarkkitehdeille mahdollisuus YAMK-tutkintoon

Muuttuva työelämä edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry laati koulutuspoliittiset tavoitteensa tuleville viidelle vuodelle 2021–2026. Tavoitteissa keskitytään ammattikorkeakoulutuksen ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseen sekä opintojen keskeytysmäärien vähentämiseen. 

Opetushallituksen alainen osaamisen ennakointifoorumi on arvioinut, että tulevaisuudessa uuden oppimisen, luovuuden, kokonaisuuksien hahmottamisen ja taitojen merkitys korostuvat myös rakennetun ympäristön toimialalla.  Ennakoidaan, että ammattikorkeakoulutettujen osuus työvoimasta nousee nykyistä korkeammaksi talonrakennus- ja suunnittelualalla.

– Tulevaisuuden haasteena on se, tarjoaako rakennusalan korkeakoulutus houkuttelevan ja kiinnostavan vaihtoehdon opiskelua harkitseville. Tavoitteissa keskitymme ammattikorkeakoulutusta kehittäviin asioihin ja jo työelämässä olevien jatkuvan oppimisen edistämiseen, toteaa RIAn edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio

 Ammattikorkeakoulujen tulee olla vahvoja alueellisia toimijoita, jotka tarjoavat laadukasta koulutusta opiskelijoilla. Jotta koulutuksen laatu pystytään takaamaan, on rakennusalan koulutusta keskitettävä ja koulutuksen sisältöä yhdenmukaistettava. Samoin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä toisen alan oppilaitosten yhteistyötä on lisättävä.

– Rakennusalan ammattikorkeakoulutuksen opetussuunnitelmia on ajanmukaistettava säännöllisesti ja yhtenäistettävä eri ammattikorkeakouluissa. Laadun ylläpitämiseksi kaikkien ammattikorkeakoulujen rakennustekniikan koulutusohjelmien laatua ja sisältöä tulisi arvioida säännöllisesti, Antti Aarnio toteaa.

Kaikkea osaamista ei voida tutkintoihin sisällyttää. Jatko- ja täydennyskoulutuksen merkitys osaamisen täydentäjänä kasvaa. Työelämässä oleville rakennusalan korkeakoulutetuille on oltava enemmän mahdollisuuksia täydentää̈ osaamistaan.

– Lähivuosina on aloitettava rakennusarkkitehtien YAMK-tutkintoon johtava koulutus ja kehitettävä lisää joustavia koulutusmahdollisuuksia työelämässä olevien tarpeeseen. Yhä avoinna oleva kysymys siitä, miten rahoitetaan työelämässä olevien rahoitus, kaipaa jo vastausta, kommentoi Antti Aarnio. 

Tutustu tarkemmin RIAn koulutuspoliittisiin tavoitteisiin.

Lisätietoja: Antti Aarnio
edunvalvontapäällikkö
antti.aarnio@ria.fi , 0400-381 634 

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue