Ammattiliitto Pro: Hyvä sopimuskulttuuri on unohtunut Finnair Tekniikassa – ei halua noudattaa tehtyjä sopimuksia ja lakeja

Ammattiliitto Pro vaatii, että Finnair noudattaa työntekijöiden kanssa tehtyjä sopimuksia irtisanomisjärjestyksestä ja lakia yhteistoimintaedustajan tiedonsaantioikeudesta.

Finnairin konsernissa päättyneiden yt-neuvotteluiden seurauksena tekniikan yksikössä irtisanotaan kaikista henkilöstöryhmistä yhteensä enintään 160 henkilöä, joista on enintään 90 työntekijää.

Ilmailualan Unioni IAU ja ITA ovat tehneet Finnair tekniikkaa koskevan paikallisen sopimuksen, jonka mukaan irtisanomisen vähentämisjärjestys on se, että viimeksi tulleet työntekijät irtisanotaan ensin. Työnantaja haluaa kuitenkin valikoida irtisanottavia muilla perusteilla eikä aio noudattaa tekemäänsä voimassa olevaa irtisanomissuojasopimusta.

— Työnantaja kieltäytyy käyttämästä irtisanomisissa virkaikäjärjestystä. Vaarana on, että työnantaja haluaa päästä eroon vanhemmista, korkeampipalkkaisista tai muutoin hankaliksi katsomistaan työntekijöistä. Työnantaja kieltäytyy antamasta pyydettyjä tietoja työntekijöiden työsuhteen alkamisajasta yhteistoimintaedustajalle, joka edustaa työntekijöiden selkeää enemmistöä. Tämän takia on mahdotonta valvoa, että tehtyjä sopimuksia noudatetaan, ITAlaisten yhteistoimintaedustajana Finnairin Tekniikassa toimiva Jukka Korhonen kertoo.

Korhonen on myös pyytänyt työnantajalta IAU:n ja Palvelualojen työnantajat Paltan välistä työntekijöitä koskevaa säästösopimusta useamman kerran, eikä pyyntöön ole toistaiseksi vastattu.

Henkilöstö kokee, että ikäviä päätöksiä aiotaan toteuttaa epäreilussa ilmapiirissä, kun työnantajalta ei saada tarvittavaa tietoa. Irtisanomisen kuuluu olla aina viimeinen vaihtoehto, ensin työnantajan pitää miettiä kaikki muut keinot, joilla irtisanomiset on vältettävissä. Mutta nyt näyttää siltä, että työnantajan ilmoituksen mukaan yhteistoimintaneuvotteluiden perusteella harkittavat päätökset sisältävät työntekijöiden osalta vain pelkkiä irtisanomisia, muita vaihtoehtoja ei ole.

— IAU teki Paltan kanssa säästösopimuksen meidän palkoistamme. Sopimuksen olisi pitänyt vaikuttaa työpaikkojen säästymiseen myös tekniikassa, mutta se ei ole vaikuttanut YT-neuvotteluiden aikana täsmennettyyn irtisanomisten määrään vähentävästi, Korhonen sanoo.

— Hyvä sopimiskulttuuri on unohtunut näissä yt-neuvotteluissa. Työnantaja ei lupauksistaan huolimatta kunnioita tekemiään sopimuksia. Työntekijöillä on oikeus luottaa työnantajan kanssa solmittuihin sopimuksiin ja siihen, että työnantaja noudattaa kaikissa tilanteissa työehtosopimuksia, työsopimuksia ja lakia, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen vaatii.


Pron jäseniä on Finnairilla useilla eri sopimusaloilla. ITA on Ilmailualan tekniikan ammattiyhdistys, joka kuuluu Ammattiliitto Prohon. ITA:n prolaiset ovat teknisissä tehtävissä työskenteleviä työntekijöitä kuten esimerkiksi mekaanikkoja ja heitä on yli 400. ITAlaisten työehdoissa noudatetaan IAU:n tekemää lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta. Tämän työehtosopimuksen sopivat Palvelualojen alan Palta ry sekä Ilmailualan Unioni IAU ry. Pro on neuvotellut työehtosopimukset Finnairin toimihenkilöille ja Finnairin teknisille toimihenkilöille.
Henkilöstöryhmä valitsee yhteistoimintaedustajan osallistumaan yt-neuvotteluihin. Finnair on tunnustanut työntekijöiden enemmistön valitseman yhteistoimintaedustajan ja hän on osallistunut yt-neuvotteluihin. Neuvottelujen jälkeen työnantaja kuitenkin on kieltäytynyt antamasta tietoja tehdyn säästösopimuksen sisällöstä yhteistoimintaedustajalle.

Lisätietoja
Jukka Korhonen, ITAlaisten yhteistoimintaedustaja Finnairin Tekniikassa, p. 050 410 4166
Jorma Malinen, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja, p. 050 576 0389

Pro – yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Ammattiliitto Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esimiehet alaan katsomatta.
Olemme suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva, osaava ja vastuullinen vaikuttaja.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien toimeentuloa eri elämäntilanteissa, hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia. Tarjoamme monipuoliset, hyödylliset ja rahanarvoiset jäsenedut ja -palvelut.
Meihin kuuluu 120 000 jäsentä ja neuvottelemme 75 virka- ja työehtosopimusta. Olemme STTK:n jäsen.

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue