SuPerin Paavola: Lain henki hoitajamitoituksesta ei ole toteutunut – muutosta odotetaan

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii työnantajia noudattamaan lakia, joka koskee hoitajamitoitusta vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa. – Hoitajilta on tullut paljon pettyneitä viestejä siitä, kuinka työnantajat ovat suhtautuneet lakiuudistukseen. Uudistusta ei ole otettu vakavasti, vaan toiminta on jatkunut entisellään, Paavola kertoo.

Lakiuudistus hoitajamitoituksesta tuli voimaan 1. lokakuuta. Ensimmäisessä vaiheessa mitoituksen tulee olla vähintään 0,5 ja 1.4.2023 mennessä vähintään 0,7. Hoitajamitoitukseen lasketaan 1. lokakuuta alkaen vain välitön asiakastyö. Välillinen asiakastyö eli ns. tukityöt, siivous, pyykkäys ja ruoanlaitto, on laskettava erikseen. Hoitajamitoituksen on toteuduttava työpaikkakohtaisesti ja joka päivä.
Välittömän ja välillisen asiakastyön erottamisessa toisistaan on ollut ongelmia. Hoitajat ovat edelleen tehneet tukitöitä, vaikka lain tarkoituksena on ollut suunnata hoitajien ammattitaito hoitotyöhön. Tukityöt ovat tärkeitä, mutta niihin tehtäviin on omat ammattilaiset. Jos hoitajien työhön sisältyy edelleen välillisiä tehtäviä, niistä on oltava maininta tehtävänkuvassa, eikä niihin kuluvaa työaikaa lasketa mukaan mitoitukseen. Ensisijaista tulee aina olla, että hoitajien aika riittää laadukkaan hoidon antamiseen.

– Jotta lainsäädäntö toteutuu, täytyy jokaisessa yksikössä tarkastella omaa toimintaa ja korjata se sellaiseksi kuin laki määrää. Käytännössä tämä tarkoittaa hoitohenkilökunnan määrän tarkistamista sekä siivoukseen, ruoka-, pyykki- ja kiinteistöhuoltoon kuluvan ajan kartoittamista, jotta ne voidaan erottaa hoitotyöstä. Yksiköt eroavat toisistaan, mistä syystä työnantajan on selvitettävä jokaisen yksikön tilanne erikseen. Kartoituksen ja siitä seuraavien toimenpiteiden pitää vastata todellista tilannetta, se ei voi olla satunnainen arvio SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi kertoo.

Hoitajat ovat olleet vanhustenhoidossa kuormittuneita todella pitkään ja parannusta tilanteeseen on odotettu kauan. Korona-aika on pahentanut tilannetta entisestään.

Lokakuussa toteutettu tunnetutkimus osoitti, että SuPerin jäsenet ovat hyvin pettyneitä henkilöstön riittävyyteen. Luopumista ennakoivia tunteita koki 60 prosenttia vastaajista. Pettymystä koki sosiaalipalveluissa jopa 40 prosenttia vastaajista. Lokakuun 2020 alussa toteutettuun tutkimukseen osallistui 3 175 SuPerin jäsentä. (Tutkimus yhteistyössä NayaDaya Oy:n kanssa)

– Osa hoitajista on vaihtanut alaa ja osa haluaa katsoa mitä lakiuudistus tuo tullessaan. Aikaa hukattavaksi ei kuitenkaan ole, vaan pettymysten määrä alkaa olla todella suuri. Lakia tulee noudattaa, ja luottamuksen rakentaminen ottaa vakavasti, puheenjohtaja Paavola painottaa.
Lain toteutumista on valvottava ja siihen on suunnattava riittävästi resursseja. Viranomaisohjeistus on vasta tulossa ja koulutukset alkamassa. – Tilanteeseen olisi pitänyt varautua aikaisemmin, Paavola muistuttaa.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi, 050 341 6079

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Ajankohtaista

28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue