Työmarkkinakeskusjärjestöt Kuopiossa: Eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen hallituksen EU-linja

Euroopan Unioni

Keskusjärjestöt edellyttävät, että seuraava hallitus ottaa aktiivisen linjan EU-asioissa. Aktiivisuutta tarvitaan mm. sääntöpohjaisen vapaakaupan kehittämisessä ja ilmastoasioiden nostamisessa entistä merkittävämpään rooliin. EU:n budjetin on tuettava nykyistä paremmin tulevaisuuden osaamista sekä talouskasvun ja työpaikkojen luomista. Unionilla on iso rooli myös siinä, että toimivaa työelämää rakennetaan yhteisesti. Merkittävä osa Suomea koskevasta lainsäädännöstä tehdään yhteisesti Euroopan unionissa.

Kuopiossa järjestettävässä Ääni työlle -kiertueen tilaisuudessa paneeliin osallistuvat STTK:n Maria Häggman, SAK:n Pekka Ristelä, Akavan Markus Penttinen, EK:n Janica Ylikarjula ja KT:n Jorma Palola.

Euroopan unioni suurien haasteiden edessä

Euroopan unioni on historiansa suurimpien haasteiden edessä. Euroopan unioniin kohdistuu kovia paineita ulkopuolelta eikä unionin sisäinen tilanne ole myöskään helpoin mahdollinen.  Brexit vie runsaasti voimavaroja unionilta ja sen jäsenmailta, eikä jäsenmaiden välillä jännitteitä aiheuttanutta pakolaiskysymystä ole saatu ratkaistua.

Euroopan unioniin kohdistuu kovia paineita ulkopuolelta eikä unionin sisäinen tilanne ole myöskään helpoin mahdollinen.

Kevään eduskuntavaalien jälkeen toukokuussa pidetään Euroopan parlamentin vaalit, jossa valitaan suomalaisedustajatkin EU:n toiseen päätöksentekoelimeen. Eri jäsenmaista tulevat uudet komissaarit aloittanevat työskentelynsä loppuvuonna ja Suomen EU-puheenjohtajuuskausi kestää heinäkuusta joulukuuhun 2019. Näillä kaikilla on oma merkityksensä Euroopan tulevaisuuteen.

EU:n budjettiuudistuksesta voi tulla yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden päähankkeita. Jäsenmaiden nettomaksuosuuksiin keskittyvän näkökulman sijaan Suomen on ajettava EU-budjetista investointeja tulevaisuuteen. Työmarkkinakeskusjärjestöt pitävät positiivisena komission ehdotusta, että koulutusohjelma Erasmus+:n varat tuplattaisiin ja investointeja tutkimus- ja innovaatiorahoituksen ohjelma Horisonttiin kasvatettaisiin.

Eurooppa tarvitsee vahvan talouden ja työllistävät yritykset. Jatkossa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota sisämarkkinoiden toimivuuteen – vapaan liikkuvuuden turvaamiseen ja toimivaan kilpailuun.

Ääni työlle -kiertueen paikkakunnilla käsitellään työllisyyteen, osaamiseen sekä koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä aiheita. Kiertuetapahtumissa pohditaan myös, viekö tekoäly työpaikkoja ja miten kaupungistuminen muuttaa Suomea. Paneeleissa esillä ovat lisäksi kestävä kehitys, tasa-arvoinen työelämä, EU ja maahanmuutto. Ohessa Ääni työlle -kiertueen paikkakunnat ja aikataulut:  sttk.fi/aanityolle

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue