Ammattiliitto Pro: Uusi työaikalaki edistää paikallista sopimista

Paikallinen sopiminen

Valtioneuvosto hyväksyi tänään esityksen uudeksi työaikalaiksi. Seuraavaksi laki viedään eduskunnan käsiteltäväksi. Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen katsoo uuden lain lisäävän mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Malinen näkee kuitenkin esitykseen sisältyvässä jaksotyössä riskejä työntekijöiden kannalta.

Voimassa olevaan lakiin verrattuna keskeisiä uudistuksia uudessa laissa ovat joustotyöaikaa koskeva malli sekä työaikapankkia koskevat säännökset. Hallituksen esityksessä lain soveltamisala säilyy laajana, eli lakiluonnokseen sisältynyt asiantuntijatyön sulkeminen työaikalain ulkopuolelle ei ole osana uutta lakia.

– Esimies- ja asiantuntijatyötä tekeville soveltamisalan säilyminen laajana on erittäin tärkeä päätös. Lakiluonnoksen esitys oli todella ongelmallinen työsuojelun kannalta, esityksellä olisi ollut myös merkittäviä negatiivisia vaikutuksia meidän jäsentemme ansioihin, joten tältä osin uuteen lakiin voi olla tyytyväinen. Vastuullinen ratkaisu maan hallitukselta, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa.

Uusi laki lisää joustoja työelämään

– Työaikapankin ja joustotyöajan säännökset mahdollistavat lisää paikallista sopimista, mikä on tervetullutta. Näillä elementeillä voidaan paikallisesti sopien mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen entistä paremmin, Malinen kertoo.

– Työaikapankin osalta on tärkeä muistaa, että pankkia ei voi käyttää tehtyjen ylitöiden maksamatta jättämiseen. Työntekijällä on oikeus saada työaikapankkien saldot rahana, jos vapaita ei ole mahdollista pitää työntekijälle sopivana ajankohtana, Malinen huomauttaa.

– Jaksotyöhön sisältyy kuitenkin myös riskejä. Jaksotyö saattaa pahimmillaan leikata ylityökorvauksia ja heikentää työssäjaksamista, Malinen toteaa.

-–Aika näyttää, toimivatko uudet säännökset niin, että joustavuus työelämässä lisääntyy tasapuolisella tavalla, Malinen lisää.

Kolmikantaisen valmistelun keskeytyminen virhe

Lakia ei valmisteltu loppuun saakka kolmikantaisesti lakia valmistelleen työryhmän päätyttyä erimieliseen esitykseen yli vuosi sitten.

– Olisi ollut toivottavaa, että loppuun asti olisi menty kolmikantaisesti. Kolmikantainen valmistelu on kuitenkin paras olemassa oleva työkalu siihen, että työelämää koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan tasapuolisesti ja kestävällä tavalla, Malinen päättää.

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue