Ammattiliitto Pro: Uusi työaikalaki edistää paikallista sopimista

Paikallinen sopiminen

Valtioneuvosto hyväksyi tänään esityksen uudeksi työaikalaiksi. Seuraavaksi laki viedään eduskunnan käsiteltäväksi. Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen katsoo uuden lain lisäävän mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. Malinen näkee kuitenkin esitykseen sisältyvässä jaksotyössä riskejä työntekijöiden kannalta.

Voimassa olevaan lakiin verrattuna keskeisiä uudistuksia uudessa laissa ovat joustotyöaikaa koskeva malli sekä työaikapankkia koskevat säännökset. Hallituksen esityksessä lain soveltamisala säilyy laajana, eli lakiluonnokseen sisältynyt asiantuntijatyön sulkeminen työaikalain ulkopuolelle ei ole osana uutta lakia.

– Esimies- ja asiantuntijatyötä tekeville soveltamisalan säilyminen laajana on erittäin tärkeä päätös. Lakiluonnoksen esitys oli todella ongelmallinen työsuojelun kannalta, esityksellä olisi ollut myös merkittäviä negatiivisia vaikutuksia meidän jäsentemme ansioihin, joten tältä osin uuteen lakiin voi olla tyytyväinen. Vastuullinen ratkaisu maan hallitukselta, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa.

Uusi laki lisää joustoja työelämään

– Työaikapankin ja joustotyöajan säännökset mahdollistavat lisää paikallista sopimista, mikä on tervetullutta. Näillä elementeillä voidaan paikallisesti sopien mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen entistä paremmin, Malinen kertoo.

– Työaikapankin osalta on tärkeä muistaa, että pankkia ei voi käyttää tehtyjen ylitöiden maksamatta jättämiseen. Työntekijällä on oikeus saada työaikapankkien saldot rahana, jos vapaita ei ole mahdollista pitää työntekijälle sopivana ajankohtana, Malinen huomauttaa.

– Jaksotyöhön sisältyy kuitenkin myös riskejä. Jaksotyö saattaa pahimmillaan leikata ylityökorvauksia ja heikentää työssäjaksamista, Malinen toteaa.

-–Aika näyttää, toimivatko uudet säännökset niin, että joustavuus työelämässä lisääntyy tasapuolisella tavalla, Malinen lisää.

Kolmikantaisen valmistelun keskeytyminen virhe

Lakia ei valmisteltu loppuun saakka kolmikantaisesti lakia valmistelleen työryhmän päätyttyä erimieliseen esitykseen yli vuosi sitten.

– Olisi ollut toivottavaa, että loppuun asti olisi menty kolmikantaisesti. Kolmikantainen valmistelu on kuitenkin paras olemassa oleva työkalu siihen, että työelämää koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan tasapuolisesti ja kestävällä tavalla, Malinen päättää.

Ajankohtaista

22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue
21.9.2023

Onko meillä osaajia, kun suhdanne joskus kääntyy?

Lue
21.9.2023

SuPerin Paavola: Vammaispalvelulain voimaantuloa ei saa lykätä

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro: Orpon hallitus ottaa työntekijöiltä ja antaa työnantajille

Lue
20.9.2023

Ammattiliitto Jyty on pettynyt budjettiriihen lopputulokseen – ”Historiallisen epäoikeudenmukainen budjettiesitys”

Lue
19.9.2023

STTK: Budjetin talouden sopeuttamiskeinot epäoikeudenmukaisia ja tehottomia

Lue
19.9.2023

SPAL jatkaa itsenäisenä ammattiliittona

Lue