STTK:n Katarina Murto: Lykkääminen ei poista työaikalakiesityksen ongelmia

Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut työaikalain kokonaisuudistuksen jatkovalmistelun aikataulun. Ministeriön tavoitteena on antaa eduskunnalle hallituksen esitys uudeksi laiksi keväällä 2018.

STTK ei pidä lykkäystä hyvänä.
– Avoinna oleva työaikalaki hankaloittaa edessä olevaa työmarkkinoiden sopimuskierrosta, jos keskeisten kysymysten osalta hallituksen esityksen tarkempi sisältö uudeksi työaikalaiksi ei ole tiedossa, johtaja Katarina Murto arvioi.

STTK korostaa, että työaikalain uudistus tarvitaan, jotta se vastaa muuttuvan työelämän tarpeita.
– Joustoja tarvitsevat niin työntekijät kuin työnantajatkin. STTK suhtautuu myönteisesti useisiin lakiesityksen pohjana oleviin, molempia osapuolia hyödyttäviin lisäjoustoihin. Heinäkuussa lausunnolle lähtenyt lakiesitys on kuitenkin monin osin tulkinnanvarainen eikä turvaa riittävästi työntekijän työaikasuojelua. Keskeisten kynnyskysymysten osalta hallituksen olisi pitänyt tehdä linjaukset jo nyt ja yksityiskohtia olisi voitu syksyn mittaan hioa, Murto toteaa.

STTK:n mielestä lakiesityksen ongelmallisin asia on soveltamisalan tulkinnanvaraisuus ja epäselvä kirjaus.
– Se voisi johtaa siihen, että yhä useampi jäisi työaikalain soveltamisen ulkopuolelle. Toinen ongelma on jaksotyön laajentaminen, jota STTK ei pidä tarpeellisena, sillä siitä voidaan sopia jo nyt työ- ja virkaehtosopimuksilla.

STTK korostaa, että jatkoaika ei poista lakiesityksen perusongelmaa.
– Uudistuksen on oltava tasapainoinen ratkaisu, Katarina Murto tiivistää.

Lisätietoja STTK:ssa: johtaja Katarina Murto, puhelin 050 568 9188.

————————————————————————————————

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 520 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.

Ajankohtaista

27.1.2023

Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Lue
27.1.2023

SuPerin Paavola Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Laadukas lähihoitajakoulutus on merkittävä alan vetovoimatekijä

Lue
27.1.2023

Tehy: Lähihoitajapula heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Lue
26.1.2023

Pro ja ERTO ovat tänään 26.1. ilmoittaneet lakosta taloushallintoalalle

Lue
26.1.2023

ERTO ja Pro antoivat taloushallintoalalle lakkovaroituksen

Lue
26.1.2023

Suunnittelu- ja konsulttialalle ylityökielto ja työasioissa vapaa-aikana matkustamisen kielto

Lue
26.1.2023

Osaajapula ratkaistaan koulutuksen tasa-arvolla 

Lue
26.1.2023

Vihreä siirtymäkään ei osaamatta onnistu

Lue