Toimihenkilöt voittivat rahoitusalan lisäeläkeriidan työtuomioistuimessa

Työtuomioistuin on tänään antamassaan ratkaisussa vahvistanut Ammattiliitto Nousun tulkinnan rahoitusalan työehtosopimuksen eläkemääräysten sisällöstä.

Pankki- ja rahoitusalalla on pitkät perinteet lisäeläkesopimuksista. Niillä on kompensoitu toimihenkilöiden matalaa palkkatasoa. Ensimmäinen koko alaa koskeva työehtosopimusmääräys eläke-eduista on vuoden 1973 työehto- ja palkkasopimuksessa, jonka mukaan toimihenkilö saa lisäeläkettä työntekijäin eläkelain ja työnantajan järjestämän lisäeläkejärjestelmän perusteella. Rahoitusalalla kokonaiseläke muodostuu siten lakisääteisestä eläkkeestä ja lisäeläkkeestä.

Rahoitusalan työehtosopimuksen lisäeläkemääräyksiä on muutettu vuosien varrella useaan otteeseen yhdessä sopien. Kilpailukykysopimusneuvottelujen yhteydessä keväällä 2016 kävi kuitenkin ilmi, että työnantajapuolen näkemyksen mukaan eläkelainsäädännön muutostilanteissa lisäeläkejärjestelmää voitaisiin jatkossa muuttaa ilman että muutoksista sovittaisiin työehtosopimusosapuolten välillä. Tämä asia muodostui yhdeksi keskeisistä kiistakysymyksistä sopimusneuvottelujen aikana. Lopulta osapuolet sopivat, että tulkintariita siirrettiin käsiteltäväksi erillisessä tuomioistuinprosessissa.

Eläkeuudistus 2017 sisältää rakenteellisia muutoksia, joilla heikennetään eläke-etuuksiin liittyviä säännöksiä. Tuomioistuinratkaisun keskiössä on kysymys siitä, muuttuuko ja heikentyykö 1.1.2017 työsuhteessa ja lisäeläketurvan piirissä olevien toimihenkilöiden kokonaiseläke työntekijän eläkelain muutosten vaikutuksesta. Riita koskee 1.1.2017 jälkeen sattuvia eläketapahtumia.

Työtuomioistuimen ratkaisun mukaan kokonaiseläketurvan säilyttämisen periaatetta tulee soveltaa silloinkin, kun lakisääteiseen eläketurvaan tehdään heikennyksiä. Tällöin lisäeläketurvaa on vastaavasti parannettava siten, että kokonaiseläketurva säilyy entisellä tasolla.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei vuoden 2017 eläkeuudistus vaikuta heikentävästi niiden toimihenkilöiden kokonaiseläkkeeseen, jotka ovat lisäeläketurvan piirissä ja jäävät eläkkeelle 1.1.2017 jälkeen.

Lisäeläkekanteessa kantajina olivat kaikki palkansaajapuolen liitot.

Tuomioistuinratkaisu oli yksimielinen.

Lisätietoja:
Ammattiliitto Nousun toiminnanjohtaja Minna Ahtiainen, puh. 050 387 7030

Ajankohtaista

4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue