Jytyn liittovaltuusto: Epätasa-arvoinen palkkakehitys pysäytettävä

Jytyn liittovaltuusto vaatii tasa-arvoista palkkakehitystä perus- ja hyvinvointipalveluja tuottaville naisvaltaisille matalapalkka-aloille. Muun muassa kunta-alan matalapalkkaisten työntekijöiden palkkakehitys on negatiivinen, kun otetaan huomioon inflaatio ja kuluttajahintojen nousu. Kiky-sopimuksen lomarahaleikkaukset ja muut työehtojen heikennykset ovat vain lisänneet eriarvoistumista.

Jytyn liittovaltuusto korostaa, että tulevissa syksyn sopimusneuvotteluissa epätasa-arvoinen palkkakehitys naisvaltaisilla aloilla on saatava katkaistua.

Liiton jäsenistölle tehdyn kyselyn mukaan vientiteollisuuden työehtosopimukset eivät voi toimia julkisen sektorin palkankorotusten ylärajoina. Liittovaltuusto haluaakin kääntää Suomen mallista käydyn ideologisen taiston päälaelleen. Palkkatasa-arvoa edistäisi merkittävästi, mikäli perus- ja hyvinvointipalveluja tuottaville naisvaltaisille matalapalkka-aloille neuvoteltaisiin vientialoja suuremmat korotukset, Jytyn liittovaltuusto huomauttaa.

Liittovaltuusto ihmettelee niitä äänenpainoja, joissa julkista sektoria ja hallintoa pidetään syynä Suomen heikkoon talouskehitykseen. Liittovaltuusto painottaa, että nimenomaan julkinen sektori luo edellytykset yhteiskunnan ja liike-elämän toiminnalle ja maamme kilpailukyky pohjautuu kattaviin ja laadukkaisiin julkisen sektorin tuottamiin palveluihin.

Etätyömahdollisuuksia, koulutusta ja yhteistoimintaa lisättävä

Kunta-alan, Jytyn yksityisalojen, kirkon ja kolmannen sektorin työaikojen joustavuutta esimerkiksi liukumilla tulee lisätä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää monen alan toimintaan sopivaan etätyöhön, jonka mahdollisuuksia tulee lisätä. Parannuksia tulisi saada myös matka-ajan korvaamiseen, liittovaltuusto vaatii.

Työntekijät tarvitsevat jatkuvaa koulutusta työtehtävien vaihtuessa ja osaamistarpeiden muuttuessa esimerkiksi digitalisaation myötä. Koulutus on erityisen tärkeää muutostilanteissa, kuten sote- ja maakuntauudistuksessa. Liittovaltuusto pitää selvänä, että koulutuksen tulee tapahtua työajalla, jos työtehtäviin tulee muutoksia tai jos työtehtävät vaihtuvat uudelleen sijoittamisen myötä.

Liittovaltuuston mielestä myös yhteistoimintaa henkilöstön ja työnantajan välillä tulee kehittää jatkuvalla vuorovaikutuksella, avoimuudella ja yhteistyöllä. Myös henkilöstön vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia tulee lisätä päätöksenteossa. Luottamuksellinen yhteistyö synnyttää eniten tuottavuutta.

Henkilöstön edustajien asemaa vahvistettava

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöön, tiedonsaantiin ja korvauksiin tulee saada parannuksia. Henkilöstön edustajien on saatava vapautus omasta työstä luottamusmiestehtävän hoitamiseen sekä asianmukaiset korvaukset. Lisäksi tulisi olla mahdollisuus useamman työnantajan yhteiseen päätoimiseen pääluottamusmieheen tai luottamusmieheen.

Lisätietoja:
Jytyn edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa, puh. 040 594 5872
Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756

Ajankohtaista

23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue
20.9.2022

SuPer ja Tehy eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kotihoidossa

Lue
20.9.2022

Tehy: Hoitajat eivät unohda, pakkotyölaki jättää syvät haavat 

Lue
19.9.2022

SuPer edistää kotihoitoon kohdistuvaa joukkoirtisanoutumista

Lue
19.9.2022

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos

Lue