SuPer: Lähihoitajien koulutuksesta ei ole varaa tinkiä

Ammatillista koulutusta ollaan uudistamassa, jotta työelämän tarpeisiin voitaisiin vastata ja samalla säästää satoja miljoonia. Suunnitellut säästöt vaarantavat niin koulutuksen laadun kuin ammattiosaamisenkin. – On valittava, kumpi on tärkeämpää: säästöt vai turvallisuus. Lähihoitajien koulutuksesta ei ole varaa tinkiä, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola painottaa. SuPer edellyttää, että käyttöön otetaan pakolliset, eriyttävät soveltuvuuskokeet ja osaamisvaatimuksista ei tingitä SORA-tutkintojen ammatillisissa tutkinnon osissa.

SORA-lainsäädännön tarkoitus on säilyttää sen piiriin kuuluvien tutkintojen ammattiosaaminen ja asiakasturvallisuus. Lähihoitaja on vastuussa asiakkaan turvallisuudesta ja terveydestä. SuPerin mukaan kaikkiin SORA-lainsäädännön piiriin kuuluviin tutkintoihin on otettava käyttöön pakolliset, eriyttävät soveltuvuuskokeet, jotta riittävän ajoissa huomataan hakijat, jotka ovat alalle soveltumattomia ja mahdollisesti tuen tarpeessa. Näin voidaan myös paremmin ennaltaehkäistä syrjäytymistä, mikä on sekä opiskelijan että yhteiskunnan etu.

Osaamisvaatimuksista tinkimistä ei tule sallia lainkaan SORA-tutkintojen ammatillisissa tutkinnon osissa.
– Opetuksen tasoa ei voida madaltaa heikoimpien opiskelijoiden mukaan, vaan opettajien on voitava noudattaa tutkinnon perusteita. Virherekrytoinnit, työkyvyttömyys, hoitovirheet ja potilasvahingot aiheuttavat yhteiskunnalle jo nyt suuria kustannuksia. Tutkinnon perusteiden mukauttaminen ja osaamisvaatimuksista poikkeaminen kasvattaisivat näitä kustannuksia entisestään, puheenjohtaja Paavola sanoo.

Työpaikoille tarvitaan lisää resursseja ohjaamiseen

Hallitusohjelman mukaan työpaikoilla tapahtuvaa oppimista halutaan lisätä. Tämä tarkoittaa, että työntekijöiden aikaa menee entistä enemmän ohjaamiseen ja arviointiin. Työntekijät ovat koko ajan vastuussa asiakkaan ja potilaan hyvästä ja turvallisesta hoidosta, vaikka opiskelija tekisikin työn. SuPer vaatii, että työssäoppimisjaksoista maksetaan kaikille niille työpaikoille, joilla on SORA-lainsäädännön piiriin kuuluvien tutkintojen suorittajia. Näin saadaan riittävästi resursseja ohjaamiseen. Työpaikkaohjaajana on aina oltava alan ammattilainen eli koulutettu hoitaja.

Nuoret opiskelijat ja tutkintoa vailla olevat aikuisetkin tarvitsevat opetusta ja ohjausta, sillä heillä ei ole aikaisempaa ammattiin liittyvää osaamista. Opiskelijan on saatava olla opiskelija koko työssäoppimisjakson, eikä opiskelijoita saa laskea osaksi työpaikan henkilöstömitoitusta. Opiskelijalla on myös oltava riittävät perustiedot ja -taidot hallussaan ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista, sillä oppiminen tapahtuu oikeiden, haavoittuvaisessa asemassa olevien asiakkaiden parissa.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamista perustellaan sillä, että työelämän osaamistarpeet muuttuvat yhä nopeammin. SuPer haluaa korostaa, että työelämä on muuttumassa ennen kaikkea vaativammaksi. Laadukkaan koulutuksen ja ammattitaidon turvaaminen tulevat pitkällä aikavälillä myös halvemmaksi kuin ammattitaidosta tinkiminen.

SuPer on 9.5. lähettänyt kansanedustajille avoimen kirjeen aiheesta otsikolla Laatu ja ammattitaito romukoppaan? Koulutusuudistus heikentää lähihoitajien osaamista ja talouskasvun edellytyksiä.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

***

SuPerin edustajisto: Ammatillinen osaaminen turvattava koulutusreformissa

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue