Työn murrokseen liittyvä keskustelu on ideologioiden taistelua

Ajatuspaja Libera on julkaissut raportin Toimivat työmarkkinat, jossa nuoren polven poliittiset vaikuttajat pohtivat työmarkkinoiden ja työmarkkinajärjestelmän kehitysnäkymiä sekä uudistamistarpeita. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola osallistui tänään julkistamisen yhteydessä järjestettyyn keskusteluun.

Keskustelussa tulevaisuuden työmarkkinoista huomioitava laajemmin eri näkökulmia

STTK:n mielestä keskustelua tulevaisuuden työmarkkinoista tarvitaan, mutta sitä ei nyt käydä riittävän laajasti ja eri näkökulmia huomioiden.
– Keskustelusta on tullut ideologioiden taistelu. Toisessa päässä ovat vapaata markkinataloutta korostavat tahot, jotka väittävät, että nykyinen työmarkkinamalli on tullut tiensä päähän. Toisessa päässä ovat he, joiden mielestä mitään ei tarvitse muuttaa, vaikka työmarkkinoiden toimintaympäristön muutokset kiihtyvät, Palola kiteyttää.

STTK:n lähtökohta on, että työelämä- ja työmarkkinauudistuksia tarvitaan, mutta niitä on tehtävä pitkäjänteisesti eikä kertarysäyksellä

STTK:n lähtökohta on, että työelämä- ja työmarkkinauudistuksia tarvitaan, mutta niitä on tehtävä pitkäjänteisesti eikä kertarysäyksellä.
– Työmarkkinoiden muutoksia usein liioitellaan, mistä esimerkkinä ovat väitteet erilaisen silppu- ja osa-aikatyön jatkuvasta lisääntymisestä. Tosiasia tilastojen perusteella on se, että osa- ja määräaikaisten työsuhteiden kasvu on viime vuodet ollut hyvin maltillista. Myös tulevaisuudessa työtä tehdään edelleen vakituisissa työsuhteissa ja kokoaikatyössä. Siksi työaikalain lähtökohta on jatkossakin oltava työntekijän työaikasuojelu, Palola toteaa.

Hän korostaa, että pätkä- ja silpputyöhön liittyvät haasteet ja ongelmat on silti työmarkkinoilla otettava vakavasti.
– Kaikilla työntekijöillä työsuhteen ehtojen on oltava säälliset riippumatta siitä, mikä työsuhteen muoto on.

Työn murros

Väitteille siitä, että nykyinen työmarkkinajärjestelmä olisi tullut tiensä päähän, ei löydy todellisia perusteita yleensä eikä Liberankaan raportista.
– Muutoksia perustellaan usein mielikuvilla, niitä helposti yliarvioidaan lyhyellä tähtäimellä ja aliarvioidaan pitkällä. Suomi on elänyt jo vuosia heikon talouden ja kasvavan työttömyyden oloissa. Syyt eivät kuitenkaan ole työmarkkinajärjestelmässä vaan ne ovat heijastuma globaalin talouden ongelmista. Ilman suomalaista työmarkkinoiden sopimisen kulttuuria voisimme olla jopa nykyistä syvemmissä taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa ongelmissa. Erityisesti viime vuosien työmarkkinaratkaisut ovat olleet maltillisia ja niillä sekä eläkeuudistuksella on tuettu Suomen taloutta ja kilpailukykyä, Palola korostaa.

Työn murros on totta. Siksi työmarkkinoiden, sääntelyn ja sopimusjärjestelmänkin on kehityttävä.
– Sosiaaliturvajärjestelmää ja erityisesti työttömyysturvaan liittyvää lainsäädäntöä on kehitettävä vastaamaan työn teon muutoksia. Paikallinen sopiminen lisääntyy ja se on myönteistä, jos työpaikoilla vallitsevat luottamukselliset suhteet. Työnantajat ovat tässä avainasemassa, heidän on valittava joko sopiminen tai sotiminen. Paikallinen sopiminen jää pelkäksi hokemiseksi, jos työnantajat eivät kunnioita luottamusmiesjärjestelmää ja huolehdi sen kautta esimerkiksi henkilöstön riittävästä tiedonsaannista, luottamusmiehen ajankäytöstä ja hyvästä ilmapiiristä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Ajankohtaista

25.9.2023

SAK:n, Akavan ja STTK:n asiantuntijat: Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue
25.9.2023

Eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistukset vuosina 2024-2027

Lue
25.9.2023

Suomen Konepäällystöliitto ja sen jäsenet osallistuvat palkansaajajärjestöjen mielenilmauksiin

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 28. syyskuuta

Lue
25.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 27. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue