STTK ennustaa liittokierrosta, nuorille luotava työllistymissopimukset

Nuoret työelämässä

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on huolissaan nuorisotyöttömyydestä ja nuorten syrjäytymisestä työmarkkinoilta.

Nuorten työllistymiseen panostuksia

– Toimenpiteitä nuorten työllistymiseksi on terävöitettävä. Esitän, että seuraavaa sopimuskautta ajatellen alakohtaisesti selvitetään, miten helpotettaisiin nuorten pääsyä työelämään ja edistettäisiin nuorten työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Nuorten työllistämissopimuksia on tähän mennessä tehty useilla sopimusaloilla ja tätä on jatkettava. Nuorten työllistäminen ei kuitenkaan voi merkitä palkka-alea, Palola korostaa.

Palolan mielestä on tärkeää valaa nuoriin tulevaisuuden uskoa.
– Nuorten on voitava luottaa siihen, että heistä huolehditaan. Tästä syystä STTK torjuu eläkeindeksialoitteen. Nuorille annettua eläkelupausta ei saa rikkoa eikä myöskään pettää eläkeläisiä lupauksilla, joiden mukaan indeksin muuttaminen torjuisi eläkeläisköyhyyttä, Palola kiteyttää.

STTK:ssa ei uskota, että uusi työmarkkinamalli – Suomen malli – valmistuu seuraavaan työmarkkinakierrokseen mennessä.
– On todennäköistä, että ensi syksynä käydään perinteinen liittokierros. Uuden työmarkkinamallin valmistelu ei ole edennyt toivotulla tavalla, se sisältää useita haasteellisia elementtejä eikä sitoutuminen voi toteutua, jos mallia ei valmistella eri toimialojen ja liittojen yhteistyöllä. Vain sitoutumalla mallin valmisteluun varmistetaan, että se toimisi myös käytännössä, Palola korostaa.

Tänään STTK:n edustajistossa puhunut Palola pitää selvänä, että kilpailukykysopimuksen jälkeen keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja ei tehdä ainakaan lähitulevaisuudessa.
– Mutta jatkossakin on sovitettava yhteen taloutta ja työmarkkinapolitiikkaa. Useilla aloilla on pitkien ja maltillisten työmarkkinasopimusten jälkeen palkankorotuspaineita. Suomen ja Euroopan talous on kuitenkin vielä pitkään huteralla pohjalla. Tämä on otettava liittokierroksellakin huomioon.

Irti populismista

Työmarkkinoiden toimintaympäristön muutos kiihtyy. Se luo paineita palkansaajaliikkeen edunvalvontaan, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja järjestölliseen kehittämiseen.
– Muutokset ja murrokset eivät ole aina miellyttäviä ja sopeutuminen on vaikeaa. Se näkyy populismin nousuna ja vastakkainasettelun kärjistymisenä meillä ja maailmalla. Mutta populismin tie on lyhyt eikä monimutkaisiin ongelmiin voi olla yksinkertaisia ratkaisuja. Suomi tarvitsee enemmän kuin koskaan vastuullisia päättäjiä ja vastuupolitiikkaa, jotta voimme menestyä jatkossakin, Palola korostaa.

Hän myös varoittaa turhasta synkistelystä, sillä Suomessa erittäin monet asiat ovat hyvin.
– Kansainväliset tutkimukset ja mittarit osoittavat jatkuvasti Suomen keikkuvan maailman menestyneimpien valtioiden joukossa. Julkisessa keskustelussa keskitytään kuitenkin usein vain ongelmiin. On toki hyvä tiedostaa ongelmat ja tarttua ajoissa toimiin, mutta menestyksestä voi myös olla ylpeä ja rakentaa tulevaisuutta vahvuuksien varassa.

***

STTK: Nuoret tarvitsevat työelämään siirtymistä tukevaa ohjausta

Ajankohtaista

29.9.2022

Juristi, hae meille töihin

Lue
29.9.2022

Tehy tyrmää vanhuspalvelulain mitoituksen lykkäämisen  

Lue
28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue