epätyypilliset työsuhteet

Epätyypilliset työsuhteet -käsitettä käytetään kuvaamaan määräaikaista palkkatyötä tai niin sanottuja uusia työn tekemisen muotoja mukaan lukien työ yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa.

Työtä voidaan tehdä erilaisissa työsuhteissa. Työ voi olla toistaiseksi voimassa olevaa tai määräaikaista sekä kokoaikaista tai osa-aikaisesta. Toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen työ on yleisin työsuhteen muoto.

Määräaikaisella työllä on yleensä jo työsopimuksessa sovittu päättymispäivä. Se voi olla myös avoin, jos päättymispäivä ei ole tiedossa. Työnantajan on kuitenkin annettava työn päättymispäivästä arvio. Osa-aikatyö voi olla työtunneiltaan kiinteää tai vaihtelevaa. Esimerkiksi niin sanotuilla nollatuntisopimuksilla sovittu työaika vaihtelee nollasta johonkin sovittuun. Määrä- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen ei saa soveltaa muita huonompia työehtoja, vaan työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti työsuhteen muodosta riippumatta.

Työsopimuksen voi tehdä myös työvoimaa vuokraavan yrityksen kanssa. Työntekijä on työsuhteessa vuokrausyritykseen, mutta työ tehdään toiselle työnantajalle eli käyttäjäyritykselle. Vuokratyöhön sovelletaan samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin.

Monesti epätyypilliset työsuhteet aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia sekä huolta tulevasta. STTK on kiinnittänyt erityistä huomiota epätyypillistä työtä tekevien oikeudelliseen asemaan työelämän sääntelyä koskevassa lainvalmistelutyössä.

Blogi

Hallituksen työelämätoimet voivat lisätä syrjintää

| 27.9.2023

Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että työsopimuslain nykyistä sääntelyä määräaikaisesta työsopimuksesta muutetaan siten, että jatkossa työsopimus olisi mahdollista tehdä... Lue lisää

Blogi

Alustatyössä toteutuu yrittäjän riski ilman yrittäjän vapautta

Sonja Tikkanen | 8.12.2021

Laskutuspalvelu Free.fi teki viikonloppuna raflaavan avauksen kevytyrittäjyyden puolesta. Sen mukaan vapaa työllistyminen on perusoikeus, joka puuttuu suomalaisilta. On... Lue lisää

Blogi

Työntekotapojen monimuotoistuminen haastaa työpaikat ja työyhteisöt

Erkki Auvinen | 7.12.2021

Valtaosa (65 %) nykyisistä työsuhteista on vakinaisia, toistaiseksi voimassa olevia tai kokoaikaisia. Suuri osa uusista työsuhteista on kuitenkin... Lue lisää

Uutinen

Epätyypilliset työsuhteet ovat haaste työttömyyskassoille

| 12.12.2019

Tuoreen tutkimuksen tulokset osoittavat, että osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät eivät liity ansiosidonnaista työttömyysturvaa maksaviin työttömyyskassoihin suuremmasta työttömyysriskistään huolimatta.... Lue lisää

Tiedote

Kesäduunari-info: Monta pätkää ketjussa? Määräaikainen työsuhde edellyttää perusteltua syytä

| 21.8.2019

SAK:n, Akavan ja STTK:n Kesäduunari-infon neuvoja muistuttaa kesätyöntekijöitä huolehtimaan, että mahdollisesti kesän jälkeen jatkuva määräaikainen työsopimus on lain... Lue lisää

Blogi

Määräaikaisuudet syövät nuorten ja naisten luottamusta työmarkkinoihin

| 18.6.2019

Elinkeinoelämän keskusliiton julkistamat keinot työllisyysasteen nostoon eivät kaikilta osin nuoren mieltä lämmitä. Varsinkaan kohta, jossa vaaditaan helpottamaan määräaikaisten... Lue lisää