epätyypilliset työsuhteet

Epätyypilliset työsuhteet -käsitettä käytetään kuvaamaan määräaikaista palkkatyötä tai ns. uusia työn tekemisen muotoja mukaan lukien työ yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa.

Työtä voidaan tehdä erilaisissa työsuhteissa. Työ voi olla toistaiseksi voimassa olevaa tai määräaikaista sekä kokoaikaista tai osa-aikaisesta. Toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen työ on yleisin työsuhteen muoto.

Määräaikaisella työllä on yleensä jo työsopimuksessa sovittu päättymispäivä. Se voi olla myös avoin, jos päättymispäivä ei ole tiedossa. Työnantajan on kuitenkin annettava työn päättymispäivästä arvio. Osa-aikatyö voi olla työtunneiltaan kiinteää tai vaihtelevaa. Esimerkiksi ns. nollatuntisopimuksilla sovittu työaika vaihtelee nollasta johonkin sovittuun. Määrä- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen ei saa soveltaa muita huonompia työehtoja, vaan työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti työsuhteen muodosta riippumatta.

Työsopimuksen voi tehdä myös työvoimaa vuokraavan yrityksen kanssa. Työntekijä on työsuhteessa vuokrausyritykseen, mutta työ tehdään toiselle työnantajalle eli käyttäjäyritykselle. Vuokratyöhön sovelletaan samoja säännöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin.

Monesti epätyypilliset työsuhteet aiheuttavat epävarmuutta ja ennakointivaikeuksia sekä huolta tulevasta. STTK on kiinnittänyt erityistä huomiota epätyypillistä työtä tekevien oikeudelliseen asemaan työelämän sääntelyä koskevassa lainvalmistelutyössä.

Uutinen

Epätyypilliset työsuhteet ovat haaste työttömyyskassoille

| 12.12.2019

Tuoreen tutkimuksen tulokset osoittavat, että osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät eivät liity ansiosidonnaista työttömyysturvaa maksaviin työttömyyskassoihin suuremmasta työttömyysriskistään huolimatta.... Lue lisää

Tiedote

Kesäduunari-info: Monta pätkää ketjussa? Määräaikainen työsuhde edellyttää perusteltua syytä

Saana Simonen | 21.8.2019

SAK:n, Akavan ja STTK:n Kesäduunari-infon neuvoja muistuttaa kesätyöntekijöitä huolehtimaan, että mahdollisesti kesän jälkeen jatkuva määräaikainen työsopimus on lain... Lue lisää

Blogi

Määräaikaisuudet syövät nuorten ja naisten luottamusta työmarkkinoihin

Saana Simonen | 18.6.2019

Elinkeinoelämän keskusliiton julkistamat keinot työllisyysasteen nostoon eivät kaikilta osin nuoren mieltä lämmitä. Varsinkaan kohta, jossa vaaditaan helpottamaan määräaikaisten... Lue lisää

Blogi

Onko työllisyyden kasvu pelkkää silppua?

Antti Koskela | 18.4.2019

Otsikossa olevan kysymyksen kuulee usein. Joskus jopa väitemuodossa. Ekonomistin tehtävä on ottaa asiasta selvää ja siinä ekonomistin paras... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Toimihenkilöliitto ERTO: Itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan ongelmat on korjattava

| 21.11.2018

Itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä ITSET esittää, että palkansaajan kaltaisessa asemassa työskentelevät itsensätyöllistäjät on jatkossa katsottava työsuhteiseksi reilun sosiaaliturvan varmistamiseksi. Toimihenkilöliitto... Lue lisää

Blogi

Nuoret rohkaistukaa

Antti Koskela | 22.5.2018

Julkisessa keskustelussa mainitaan usein työelämän pirstoutuminen ja nuorten elämän epävarmuus. Huoli on todellinen kun etsii sitä ekaa työpaikkaa,... Lue lisää