STTK:n hallitus tyrmää eläkeindeksialoitteen

Nuoret työelämässä

Kansalaisaloite nykyisen työeläkeindeksin muuttamisesta ansiotasoindeksiksi on tulossa eduskunnan käsittelyyn.

STTK:n hallitus tyrmää aloitteen täysin.
– Eläkejärjestelmä ei saa olla kenenkään pelinappula nuorten eläkkeiden kustannuksella. Eläkeuudistuksella saavutettava sukupolvien välinen eläkelupaus on pidettävä. Jos kansalaisaloite toteutuisi, se merkitsisi aloitteen perusteella eläkemenoihin 312 miljoonan euron kasvua vuodessa olettaen, että reaalipalkat nousisivat 1,6 prosenttia. Tämä kertaantuisi joka vuosi ja tähän olisi myös lisättävä eläkemenon jatkuva kasvu, jonka aloitteen kannattajat jättävät ilmeisen tahallaan huomioimatta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

Edelleen jatkuva huono talous- ja työllisyystilanne luo paineita työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydelle. Sijoitusympäristön jatkuva epävakaus luo haasteita eläkesijoittamiselle.
– Suomalaista eläkejärjestelmää on aina kehitetty vastuullisesti ja huolehdittu myös tulevien sukupolvien eläkelupauksesta. Indeksin muuttaminen merkitsisi eläkelupauksen pettämistä. Toimivaa työeläkejärjestelmää ei saa horjuttaa lyhytnäköisellä oman edun tavoittelulla, Palola korostaa.

Eläketurvakeskuksen (ETK) lakisääteinen velvollisuus on tuottaa tilastoja eläkkeistä käytävään keskustelun ja päätöksenteon tueksi.
– ETK:n laskelmien perusteella ansiotasoindeksiin siirtyminen merkitsisi sitä, että työeläkemaksuja pitäisi korottaa noin 5 prosenttiyksikköä tai leikata tulevia eläkkeitä merkittävästi. Jos maksuja ei korotettaisi, ETK on laskenut, että eläkerahastot olisivat tyhjät jo noin 50 vuoden kuluttua. Laskelmat ovat kiistattomia ja ne voi tiivistää siten, että indeksin muuttaminen olisi tuhoisaa suomalaiselle vakaalle eläkejärjestelmälle ja tuleville sukupolville. Kaikkien indeksialoitteesta innostuneiden olisi tärkeää tutustua laskelmiin perusteellisesti eikä poimia rusinoita pullasta omien väitteiden tueksi, Palola kehottaa.

Keskustelussa on nostettu perusteeksi eläkeläisköyhyys ja uskoteltu, että indeksin muuttaminen helpottaisi pienimpiä eläkkeitä ansaitsevien tilannetta.
– Eläkeläisköyhyys on vakava asia ja sitä on helpotettava. Kuitenkin väitteet siitä, että indeksiä muuttamalla vaikutettaisiin heikoimmassa asemassa olevien eläkeläisten toimeentuloon, ovat huijausta. Aloite ei koske kansaneläkettä eikä takuueläkettä. Muutos parantaisi eniten jo nyt erittäin hyvää eläkettä saavien tilannetta.

STTK korostaa, että eläkerahastot eivät ole eläkeläisten rahoja, vaikka indeksialoitteen kannattajat näin väittävät.
– Työssäkäyvät rahoittavat nykyisten eläkeläisten eläkkeitä. Eläkkeellä olevat ovat maksaneet omista eläkkeistään huomattavasti pienempiä eläkemaksuja kuin mitä heidän perässään tulevat, työelämässä olevat sukupolvet. Tämä ei muuksi muutu eikä tosiasiaa pidä tunnepohjaisilla väittämillä hämärtää.

Ajankohtaista

17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue
16.4.2024

STTK: Kehysriihen lisäsopeutukset pidentävät taantumaa

Lue
16.4.2024

Lausunto virkarikossäännösten uudistamista koskevista selvityksistä

Lue
16.4.2024

Nuori työvoima elää itseään varten 

Lue