STTK: Laittomien työtaisteluiden syihin puututtava

Työtaistelujen määrän sijasta on keskusteltava työtuomioistuimessa laittomiksi todettujen työtaisteluiden syistä.
– Jos syihin puututaan, selvää on, että myös laittomat työtaistelut vähenevät, STTK:n johtaja Katarina Murto uskoo.

Merkittävä osa laittomista työtaisteluista liittyy yhteistoimintamenettelyihin ja erityisesti työvoiman vähentämiseen.
– Kun työvoimaa aiotaan vähentää, henkilöstö reagoi ennen kaikkea tapaan, jolla työnantaja hoitaa prosessin. Esimerkiksi kun taloudellisesti kovaa tulosta tekevä yritys vähentää väkeä, henkilöstö voi kokea sen erittäin epäoikeudenmukaiseksi. Tämän takia voi tapahtua hyvin lyhytkestoisia ulosmarsseja tai muita mielenilmaisuja. Ne ovat henkilöstön reagointia huonoon johtamiseen ja aidon yhteistoiminnan laiminlyöntiin sekä haluttomuuteen etsiä irtisanomisten sijasta henkilöstön kanssa muita ratkaisuvaihtoehtoja, Murto toteaa.

STTK:n barometrin perusteella luottamuspula ja heikko tiedonsaanti ovat henkilöstön edustajien mukaan merkittävä ongelma työpaikoilla.
– Työnantajien väitteet laittomien työtaisteluiden vuoksi menetetyn työpanoksen ja aiheuttamien kustannusten vaikutuksista ovat täysin ylimitoitettuja. Esimerkiksi sairauspoissaoloihin verrattuna työtaisteluissa menetetään työpäiviä häviävän vähän (0,03 %). Merkittävä osa laittomista työtaisteluista voitaisiin välttää paremmalla yhteistoiminnalla, henkilöstöpolitiikalla ja johtamisella.

Murron mielestä on kapeakatseista vertailla Suomen ja Ruotsin laittomia työtaisteluja. Ruotsissa niin sanottu myötämääräämislaki antaa työntekijöille tulkintaetuoikeuden tietyissä erimielisissä asioissa. Ikääntyneillä on Ruotsissa Suomea parempi irtisanomissuoja ja ruotsalainen neuvottelukulttuuri on ylipäätään suomalaista avoimempaa.

– Suomessa työnantajien pitäisi ymmärtää, että sanktiot eivät poista syitä eivätkä edistä luottamusta, joka on esimerkiksi paikallisen sopimisen edistämisessä välttämätöntä. Meidän tulee löytää Ruotsin tapaan keinoja, joilla yhteistoimintaa, luottamusta ja parempaa neuvottelukulttuuria edistetään.

Lisätietoja STTK:ssa:
Katarina Murto, puhelin 050 568 9188.

Ajankohtaista

28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue
21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue