työtaistelutoimet

Työtaisteluoikeus on perus- ja ihmisoikeus, jonka pohjana on Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukset, ILOn yleissopimukset sekä EU:n peruskirja.  Työtaistelu on kollektiivien painostustoimenpide, joka edellyttää joukkoluonnetta, yhteyttä työsuhteisiin ja tehokkuutta. Työntekijän osallistuessa liiton tai yhdistyksen järjestämään työtaisteluun, häneen ei saa kohdistaa minkäänlaisia painostustoimia.

Lakko on laillinen, kun työehtosopimus ei ole enää voimassa ja on alkanut niin sanottu sopimukseton tila. Lakko on myös laillinen, kun se ei kohdistu työehtosopimukseen tai sen yksittäiseen määräykseen. Laillisia ovat myös tukilakot toisen henkilöstöryhmän puolesta tai poliittiset työtaistelut, joilla pyritään vaikuttamaan päättäjiin.

Blogi

Olisiko Suomi vakaa demokratia ilman vahvaa ay-liikettä?

Taina Vallander | 30.12.2021

Eriarvoisuuden kaventaminen ja osallisuuden lisääminen ovat ay-liikkeen keskeisimmät päämäärät. Osallisuus lisää yksilön luottamusta itseensä ja toisiin yksilöihin. Kokemus... Lue lisää

Blogi

Miksi Ruotsissa ei lakkoilla?

Patrizio Lainà | 30.12.2021

Työrauhasta puhuttaessa Ruotsi nousee usein esiin esimerkillisenä maana. Siellä on muihin Pohjoismaihin verrattuna hyvin vähän lakkoja. Suomessa lakkoillaan... Lue lisää

Uutinen

Mikä on lakko? Mikä on työsulku? Entä työtaistelu? Mitä eroa niillä on?

Juska Kivioja | 30.12.2021

1. Mikä on lakko? Entä työtaistelu? Mitä eroa niillä on? Työtaistelu syntyy yleensä tilanteessa, jossa työntekijöitä edustava ammattiliitto ja työnantaja tai... Lue lisää

Blogi

Suomi on vielä vähäisten lakkojen maa – kuljemmeko kohti radikalismia?

Antti Palola | 29.12.2021

Työmarkkinat ovat kiistatta osa markkinataloutta. Työmarkkinaosapuolista työnantajalla on päätäntävalta työstä, työn ehdoista, työvälineiden käytöstä ja esimerkiksi siitä, kuka työvälineitä käyttää. Toinen työmarkkinaosapuoli,... Lue lisää

Blogi

Työtaistelut ovat viimeinen keino vaikuttaa

Minna Ahtiainen | 29.12.2021

Ammatillinen järjestäytymisvapaus on yksi keskeisistä perusoikeuksistamme. Ammatillinen järjestäytymisvapaus ja työtaisteluoikeus on turvattu useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön... Lue lisää

Neuvottelukierroksen mahdolliset työtaistelutoimet

| 6.12.2021

(Päivitetty 25.1.2022) 25.1.2022 Ammattiliitto Pro ja Toimihenkilöliitto ERTO Liitot ilmoittivat 25.1. taloushallintoalan lakosta, sillä työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet yli... Lue lisää