STTK: Työvoiman tarjontapolitiikka tehotonta, jos kysyntää ei tueta

Hallitus joutuu tasapainoilemaan talousnäkymien osalta heikkenevässä tilanteessa. Tänään julkistetun talousarvioesityksen perusteella valtiontalouden alijäämä kasvaa hieman, koska tuntuvien leikkausten ohella veroja alennetaan merkittävästi.

– Budjettiesityksen liittyy lukuisia veronalennuksia, joiden kasvu- ja työllisyysvaikutukset ovat kyseenalaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi lahja- ja perintöveron alennus, yrittäjyysvähennys ja autoveron lievennys. Talouspolitiikkaa rajoittaa tarpeettomasti myös hallitusohjelman päätös olla nostamatta veroastetta, STTK:n pääekonomisti Ralf Sund toteaa.

– Euroopassa yleisesti talouspolitiikka on kääntynyt elvyttävään suuntaan, mutta Suomessa ei. Julkisen talouden pidemmän ajan tasapainon tavoittelu on perusteltua, mikä edellyttäisi lyhyellä aikavälillä kasvun vauhdittamista kohdennetuilla julkisilla investoinneilla. Rakentamista vauhdittava asuntopaketti on tästä näkökulmasta tervetullut, Sund korostaa.

Hallituksen asettama työllisyystavoite 110 000 uudesta työpaikasta ei näillä näkymin tule täyttämään. Suunta on oikea, mutta tavoitteeseen nähden toimet riittämättömiä.
– Työllistämispolitiikka on tehokkainta, kun yhdistetään työvoiman kysynnän elvyttäminen työvoiman tarjonnan tehostamiseen. Keppien ja porkkanoiden tasapaino on tehokkuuden edellytys. Hallituksen jo tehdyt päätökset ja uudet painotukset keskittyvät edelleen lähinnä tarjontatoimiin. Kysyntä- ja tarjontatoimien epätasapaino tuottaa vaatimattomia tuloksia, Sund muistuttaa.

Hallituksen päättämässä työllisyyspaketissa on kuitenkin oivallisia aihioita työllisyyden parantamiseksi. Työllisyystoimien jatkotyössä keskeistä on juuri keppien ja porkkanoiden, tarjonnan ja kysynnän tasapainon löytäminen.

– Hallituksen budjettiesitys noudattaa kilpailukykysopimuksen yhteydessä annettuja lupauksia verotuksesta. Veronalennukset tukevat ostovoiman myönteistä kehitystä, joka on lievästi positiivinen vuonna 2017 – tosin julkisen sektorin palkansaajilla se jää lievästi negatiiviseksi. Oikeudenmukaista olisi ollut, jos tuloveronalennukset olisi kohdistettu pelkästään palkansaajille, koska heihin kohdistuvat myös kilpailukykysopimuksen ostovoimaa alentavat päätökset, Sund sanoo.

Lisätietoja: STTK:n pääekonomisti Ralf Sund, puh: 050 563 4841

Ajankohtaista

28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue