Terveisiä töistä! ”Lähiesimiehet tekevät kaikkensa työhyvinvoinnin edistämiseksi”

Henkilöstön edustaja, yhteistoiminta työpaikalla.

Työhyvinvointi näkyy konkreettisimmin siinä, millä mielellä ja motivaatiolla työntekijät saapuvat töihin. Eli onko niin sanotusti kiva tulla töihin, vai onko se pakkopullaa.

Koen työhyvinvoinnin merkityksen suurena, koska se vaikuttaa suoraan työntekijöiden työssäjaksamiseen ja motivointiin. Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä työntekijä on työnantajallekin tehokkaampi ja motivoituneempi sekä lojaalimpi. Se, että töihin on kiva tulla, heijastuu positiivisuutena koko työyhteisöön ja ennaltaehkäisee mahdollisia konflikteja.

Meillä lähiesimiehet pääosin tekevät kaikkensa työhyvinvoinnin edistämiseksi, lähtien omasta esimerkistä. Työhyvinvointipäivän / -päiviä saamme järjestää omalla ajalla, ei työajalla. Rahallisesti sitä kuitenkin tuetaan. Ylimmällä- ja keskijohdolla on käytössään työhyvinvointi atk-sovellus, joka ei tosin ole käytössä muilla. Suorittavan portaan työhyvinvointia ei niin aktiivisesti seurata organisaation sisällä.

Parhaatkin mahdolliset työhyvinvoinnin ponnistelut valuvat hukkaan, jos ylimmän johdon asenne ja esiintyminen työntekijöille on vähättelevä ja ylimielinen. Ilmainen työhyvinvoinnin edistämiskeino olisikin positiivisemman ja arvostavamman asenteen viljeleminen ihan ylimmästä johdosta alkaen joka organisaation tasolle. Saataisiin koko organisaatioon  ”yhteen hiilen puhaltamisen meininki”.

Terveisiä töistä! on STTK:laisten henkilöstön edustajien blogipalsta, jossa kerrotaan tunnelmia työpaikkojen arjesta. Kirjoittajat edustavat noin 12 000 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.

Ajankohtaista

2.6.2023

Ay-maksujen verovähennys on säilytettävä

Lue
2.6.2023

Tehyn Rytkönen: Kaikilla oikeus turvalliseen aborttiin, ammattilainen ei voi valita asiakkaitaan

Lue
31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle määräaikainen, rajattu hakusaarto ja koko sopimusalaa koskeva määräaikainen keikkailukielto

Lue
31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Lue