Terveisiä töistä! ”Lähiesimiehet tekevät kaikkensa työhyvinvoinnin edistämiseksi”

Henkilöstön edustaja, yhteistoiminta työpaikalla.

Työhyvinvointi näkyy konkreettisimmin siinä, millä mielellä ja motivaatiolla työntekijät saapuvat töihin. Eli onko niin sanotusti kiva tulla töihin, vai onko se pakkopullaa.

Koen työhyvinvoinnin merkityksen suurena, koska se vaikuttaa suoraan työntekijöiden työssäjaksamiseen ja motivointiin. Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä työntekijä on työnantajallekin tehokkaampi ja motivoituneempi sekä lojaalimpi. Se, että töihin on kiva tulla, heijastuu positiivisuutena koko työyhteisöön ja ennaltaehkäisee mahdollisia konflikteja.

Meillä lähiesimiehet pääosin tekevät kaikkensa työhyvinvoinnin edistämiseksi, lähtien omasta esimerkistä. Työhyvinvointipäivän / -päiviä saamme järjestää omalla ajalla, ei työajalla. Rahallisesti sitä kuitenkin tuetaan. Ylimmällä- ja keskijohdolla on käytössään työhyvinvointi atk-sovellus, joka ei tosin ole käytössä muilla. Suorittavan portaan työhyvinvointia ei niin aktiivisesti seurata organisaation sisällä.

Parhaatkin mahdolliset työhyvinvoinnin ponnistelut valuvat hukkaan, jos ylimmän johdon asenne ja esiintyminen työntekijöille on vähättelevä ja ylimielinen. Ilmainen työhyvinvoinnin edistämiskeino olisikin positiivisemman ja arvostavamman asenteen viljeleminen ihan ylimmästä johdosta alkaen joka organisaation tasolle. Saataisiin koko organisaatioon  ”yhteen hiilen puhaltamisen meininki”.

Terveisiä töistä! on STTK:laisten henkilöstön edustajien blogipalsta, jossa kerrotaan tunnelmia työpaikkojen arjesta. Kirjoittajat edustavat noin 12 000 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue