Silja Paavola: Luottamusmies on sanansaattaja

puheenjohtajatentti
  1. Miksi luottamusmiesjärjestelmä on tärkeä?

– Luottamusmiehen rooliin kuuluu olla sanansaattaja. Hänellä pitää olla turva, jonka luottamusmiesjärjestelmä takaa.

–  SoTe:n yksityinen puoli on niin nuori,  ettei sinne ole muodostunut kunnollista neuvottelujärjestelmää, vaan se on vielä ihan lapsenkengissä. Kunnallinen toimii kohtalaisesti.
Nyt kuitenkin SoTe:n myötä joudutaan tilanteeseen, jossa koko luottamusmiesjärjestelmä on muutoksessa.

– Paikallisesti on niin paljon neuvotteluja muuttuvista tilanteista, yhteisesti sovittuja toimintatapoja jotka koskettavat kaikkia työntekijöitä. Tähän paikalliseen neuvotteluun tarvitaan paikallista osaamista kyseessä olevasta tilanteesta sekä ymmärrystä miten pitää työntekijöiden puolta.

– Myös yksilöä joutuu luottamusmies puolustamaan tai neuvottelemaan hänen puolestaan asioita.

– Luottamusmiesjärjestelmässä on kyse yhteistyöstä työnantajan kanssa ja sen merkitystä pitää edelleen korostaa.

  1. Mitä pitää tehdä, jotta paikallinen sopiminen voi edistyä?

– Luottamusmiehen asema, ajankäyttö ja tiedonsaantioikeudet pitää voida määritellä myös yksityisellä puolella. Ongelmana on että ne ovat nytkin sopimuksissa, mutta käytäntö on kaukana.

– Pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen aseman vahvistaminen on oleellista. Mahdollisuus olla yhtiön tai toiminnan päättävissä kokouksissa – jotta varmasti tiedetään, mitä on suunnitelmissa – on paikallisen sopimisen kannalta oleellista.

– Monissa paikoissa ei ole minkäänlaista luottamusmiestä. Syy on usein pelko. Ei uskalleta lähteä viemään asioita eteenpäin.

Silja Paavola
Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja

Puheenjohtajatentti -blogipalstalla STTK:laisten liittojen puheenjohtajat vastaavat ajankohtaisiin edunvalvonnan kysymyksiin.

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue