johtaminen

Hyvä johtaminen on tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön perusta.  Johtaminen voidaan karkeasti jakaa ihmisten ja asioiden johtamiseen. Ihmisten johtamisen tavoitteena on saada tarvittavat asiat tapahtumaan ja ihmiset toimimaan halutulla tavalla organisaation tavoitteen saavuttamiseksi. Johtaminen on ennen kaikkea yhteistyössä toimimista. Tulokset saadaan aikaan ihmisten avulla ja heidän kanssaan. Organisaatiotasolla sovitut yhtenäiset johtamiskäytännöt luovat oikeudenmukaista ja tasavertaista johtamista.

Asioiden johtaminen on organisaation toimintaprosessien hallintaa, suunnittelua, organisointia, arviointia, kontrollointia sekä niihin liittyvää päätöksentekoa. Työhyvinvointia tuottava asioiden johtaminen on systemaattista toimintaa, jossa tavoitteet ja järjestelmät tukevat toimintaa.

Johtaminen perustuu organisaation missiolle, visiolle, arvoille ja strategialle. Organisaation sovitut toimintamallit, suunnitelmia ja pelisäännöt eivät muutu henkilöiden vaihtuessa.

Blogi

Työkulttuurin kehittäminen on tehokkainta työelämän mielenterveystyötä

Taina Vallander | 29.3.2021

Koronapandemia on vaatinut niin lähi- kuin etätyössä työskenteleviltä valtavaa mielen joustoa, jatkuvaa uuden oppimista sekä erinomaista kuormituksen ja... Lue lisää

Blogi

Työpaikan menestys perustuu luottamukseen ja yhteistyöhön

Erkki Auvinen | 18.2.2020

Työpaikalla tarvitaan luottamusta ja yhdessä tekemistä. Ilman niitä on vaikea nostaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tarve korostuu erityisesti muutos-... Lue lisää

Aiheena nyt

Turvallisuutta tulee johtaa -yhteistyössä

| 15.10.2019

Turvallisuusjohtamista sekä turvallisuuskulttuuria on tutkittu ja ymmärretty historian aikakausina eri käsitteillä. Tutkijat ovat yrittäneet selvittää onnettomuuksien ja tapaturmien... Lue lisää

Uutinen

Turvallinen työelämä on kaikkien etu

| 8.10.2019

Työn murros ja työelämän muutokset koskettavat kaikkia palkansaajia. Muutos ei ole tilapäinen ilmiö vaan pysyvä olotila työpaikoilla. Jatkuva... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Tehy selvitti hoitotyön johtajien työoloja ja jaksamista

| 10.5.2019

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy teetti 9.1.2018 – 30.1.2019 kyselyn hoitotyön johtajille. Kyselyssä selvitettiin mm. hoitotyön johtajien työn... Lue lisää

Blogi

Yhdessä kohti maaliviivaa

Kirsi Suominen | 15.2.2019

En tiedä johtuuko se iästä vai elämänkokemuksesta, mutta olen viime aikoina oppinut pitämään hiihtämisestä. Kouluaikojen kauhusta, josta ensimmäiseksi... Lue lisää