STTK: Koulutussäästöt uhkaavat Suomen kilpailukykyä

Talouspolitiikka

STTK pitää valtiovarainministeriön budjettiesityksessä myönteisenä pieni- ja keskituloisten palkansaajien tuloverotuksen keventämistä.

– Vientikysyntä on edelleen vaimeaa. On tärkeää, että kotimaisesta kulutuskysynnästä huolehditaan palkkaverotusta maltillisesti keventämällä. Maltillisten palkankorotusten aikana ne tukevat ostovoimaa, STTK:n johtaja Jukka Ihanus arvioi.

Nykyinen hallitus jatkaa edeltäjänsä tavoin koulutukseen kohdistuvaa säästövimmaa.
– Koulutuksesta ja osaamisesta säästämällä Suomi sahaa omaa tulevaisuuden oksaansa. Suomi pärjää vain korkealla osaamisella. Kansainvälisten tutkimusten mukaan eri säästötoimista talouskasvua haittaavat eniten koulutussäästöt.

Suomen talouden ongelmiin ratkaisu löytyy kasvukilpailukyvyn vahvistamisesta.
Tavoitteena on oltava Suomen elinkeinorakenteen uudistaminen. Näin voidaan synnyttää uusia yrityksiä sekä työpaikkoja.
– Hallituksen kärkihankkeiden on tuettava osaamisen vahvistamista ja talouden rakenteiden uudistumista. Lisäksi yritysten rahoituksen pullonkauloja avaamalla voidaan helpottaa yritysten kasvua. Näihin hankkeisiin on varattava riittävä rahoitus.

Julkisten investointien kuten väylä- ja rakentamisinvestointien kautta voidaan vahvistaa talouskasvun edellytyksiä. Yksityisten investointien vauhdittamiseksi on tärkeää viedä maaliin lupa- ja valitusmenettelyjen joustavoittaminen.
Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta merkittäväksi tulevaisuuden kasvupotentiaalia heikentäväksi tekijäksi. Hallitus tavoittelee työmarkkinoiden toimivuuden parantamista. Se edellyttää lisäpanostuksia työvoimapolitiikkaan ja työttömien osaamisen ajantasaistamiseen.
– Tämä on ollut osa työmarkkinauudistuksia esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa.

Lisätietoja STTK:ssa: Jukka Ihanus, puhelin 050 463 9929.

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue