STTK: Koulutussäästöt uhkaavat Suomen kilpailukykyä

Talouspolitiikka

STTK pitää valtiovarainministeriön budjettiesityksessä myönteisenä pieni- ja keskituloisten palkansaajien tuloverotuksen keventämistä.

– Vientikysyntä on edelleen vaimeaa. On tärkeää, että kotimaisesta kulutuskysynnästä huolehditaan palkkaverotusta maltillisesti keventämällä. Maltillisten palkankorotusten aikana ne tukevat ostovoimaa, STTK:n johtaja Jukka Ihanus arvioi.

Nykyinen hallitus jatkaa edeltäjänsä tavoin koulutukseen kohdistuvaa säästövimmaa.
– Koulutuksesta ja osaamisesta säästämällä Suomi sahaa omaa tulevaisuuden oksaansa. Suomi pärjää vain korkealla osaamisella. Kansainvälisten tutkimusten mukaan eri säästötoimista talouskasvua haittaavat eniten koulutussäästöt.

Suomen talouden ongelmiin ratkaisu löytyy kasvukilpailukyvyn vahvistamisesta.
Tavoitteena on oltava Suomen elinkeinorakenteen uudistaminen. Näin voidaan synnyttää uusia yrityksiä sekä työpaikkoja.
– Hallituksen kärkihankkeiden on tuettava osaamisen vahvistamista ja talouden rakenteiden uudistumista. Lisäksi yritysten rahoituksen pullonkauloja avaamalla voidaan helpottaa yritysten kasvua. Näihin hankkeisiin on varattava riittävä rahoitus.

Julkisten investointien kuten väylä- ja rakentamisinvestointien kautta voidaan vahvistaa talouskasvun edellytyksiä. Yksityisten investointien vauhdittamiseksi on tärkeää viedä maaliin lupa- ja valitusmenettelyjen joustavoittaminen.
Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta merkittäväksi tulevaisuuden kasvupotentiaalia heikentäväksi tekijäksi. Hallitus tavoittelee työmarkkinoiden toimivuuden parantamista. Se edellyttää lisäpanostuksia työvoimapolitiikkaan ja työttömien osaamisen ajantasaistamiseen.
– Tämä on ollut osa työmarkkinauudistuksia esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa.

Lisätietoja STTK:ssa: Jukka Ihanus, puhelin 050 463 9929.

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue