FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar

Löntagarcentralorganisationerna FFC och STTK sammankallar en demonstration mot regeringens försämringar i arbetslivet och nedskärningar i den sociala tryggheten. Demonstrationen går under namnet STOP nu! och ordnas torsdagen den 1 februari kl. 12.00–14.00 på Senatstorget i Helsingfors.

Fackförbunden och löntagarcentralorganisationerna har deltagit i de trepartsarbetsgrupper och diskussioner som regeringen har sammankallat, och har i samband med utfrågningar i riksdagen lyft fram hur hårt många människor av drabbas av besluten samt hur liten inverkan på sysselsättningen och hur små inbesparingar en del av åtgärderna medför.

Därför bjuder FFC och STTK in alla medborgare och medborgarorganisationer som är bekymrade över regeringens politik att delta i demonstrationen. Organisationerna vill tillsammans sända ett budskap till regeringen som försvagar villkoren i arbetslivet och finländarnas välfärd: nu måste regeringen trycka på bromsen när det gäller beredningen av reformerna.

– De första försämringarna, som drabbar arbetslösa, har trätt i kraft och regeringen bereder redan följande försämringar. De försämringar som väntar runt hörnet handlar om att göra det lättare för arbetsgivare att säga upp arbetstagare, att göra den första sjukdagen oavlönad och att begränsa strejkrätten. Genom att försvaga rättigheterna i arbetslivet öppnar regeringen portarna för kraftigt ökad ojämlikhet i det finländska samhället, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC:s och STTK:s medlemsförbund deltar i demonstrationen i enlighet med sina egna beslut.

– Regeringens reformer av arbetslivet är rent ideologiska utan några verifierade effekter på sysselsättningen eller ekonomin. Det är helt enkelt obegripligt att regeringen ignorerar bedömningarna av reformernas konsekvenser och medborgarnas åsikt, konstaterar STTK:s ordförande Antti Palola.

För de demonstranter som kommer från andra delar av Finland ordnas avgiftsfria busstransporter från landskapscentrumen. På torget serveras också mat och det ordnas program. Flera medborgarorganisationer har redan meddelat att de deltar i demonstrationen.

Mer information: Antti Palola p. 040 509 6030

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik