NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

työsopimuksen allekirjoittaminen

Nordiska Fackliga Samorganisation NFS:s styrelse sammanträdde idag i Vilnius. Under mötet godkändes en deklaration där NFS:s medlemsorganisationer uttrycker sin oro över de försämringar som den finska regeringen planerar och deras inverkan på människors rättigheter.

Uttalande om den finska regeringens inskränkningar av arbetstagarrättigheter i Finland

Vi NFS medlemsorganisationer och samtliga ordföranden från den samlade nordiska fackföreningsrörelsen i NFS samverkan vill med detta uttalande markera vårt starka missnöje och djupa oro för de allvarliga försämringar och inskränkningar som den finska regeringen planerar i grundläggande arbetstagarrättigheter.

Förslagen i regeringsprogrammet innefattar såväl omfattat försämrade anställningsvillkor, allvarliga begränsningar av strejkrätten och långtgående nedskärningar i den sociala tryggheten. Genomförs förslagen kommer det att få långtgående konsekvenser för såväl enskilda löntagare som för hela den finska
arbetsmarknaden.

Det finns en tydlig och medveten linje i förslagen att urholka och genomgående försämra arbetstagarnas rättigheter och möjlighet till en trygg inkomst. Samtidigt urholkas grundläggande fackliga rättigheter kring strejkrätt, sympatiåtgärder och politiska strejker. Däremot sker inga betydande försämringar eller
inskränkningar för arbetsgivarsidan. Genomförs förändringarna med denna totala ensidighet och samtidigt likgiltighet inför konsekvenserna av förslagen så kommer maktbalansen mellan parterna på den finska arbetsmarknaden att förskjutas på ett oacceptabelt sätt.

Konsekvenserna av den finska regeringens förslag är att löntagare får försämrade villkor genom en åtstramande ekonomisk politik och försämrad anställningstrygghet och hela den finska fackföreningsrörelsen påverkas mycket negativt. Den finska regeringen visar tydligt att man har bestämt sig för att föra Finland längre från den nordiska arbetsmarknadsmodellen och den balans mellan makt och ansvar som de sociala parterna behöver för att kunna ta ansvar för långsiktiga lösningar genom kollektivavtal och överenskommelser.

Vi uppmanar och kräver att den finska regeringen lyssnar på fackens krav och inte genomför de omfattande förändringar som gör livet sämre för arbetstagarna. Det är dags att på allvar lyssna på samtliga av arbetsmarknadsparterna, dra tillbaka förslagen och för regeringen att ta ansvar tillsammans med de sociala
parterna i en riktig trepartsförhandling.

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik