Fackförbunden inom STTK

Med fackförbundets hjälp kan arbetslivet förändras i positiv riktning. Medlemskap är också det bästa skyddet i ett föränderligt arbetsliv. Facken arbetar kontinuerligt för att lagar och avtal ska ge medlemmarna bästa möjliga fördelar och förmåner.

Som medlem kan du alltid vända dig till ditt fack vid problem i arbetslivet. Till din hjälp har du kvalificerade juristtjänster och förtroendeombud på arbetsplatsen. Förbunden erbjuder också sina medlemmar hjälp och vägledning vid olika omställningar i arbetslivet, jobbsökning, arbetslöshet, permitteringar, familjeledighet eller när du funderar på att utbilda dig för en ny bransch. Mycket information får du redan per telefonen eller e-post.

Hitta det mest lämpade facket för dig och anslut dig för att ytterligare förbättra arbetslivet!