STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

STTK och dess medlemsförbund förbereder sig på att demonstrera nästa lördag mot de kraftiga försämringarna av arbetstagarnas rättigheter och de oskäliga nedskärningarna av socialskyddet i regeringsprogrammet. Demonstrationen Med måtta i allt startar i Tallbacka i Helsingfors och slutar på Medborgartorget, där det ordnas program för hela familjen.
– Vi har också bjudit in samarbetspartner, och till vår stora glädje kommer också parter utanför STTK att delta i demonstrationen. Det tyder på att medborgarnas missnöje med skrivningarna i regeringsprogrammet ökar, och många oroar sig för sin välfärd och ställning i arbetslivet, säger ordförande Antti Palola.

STTK:s styrelse, som sammanträdde i dag, anser att den spända stämningen på arbetsmarknaden och i hela samhället direkt beror på näringslivets vilja att skrota förhandlings- och avtalssystemet som fungerat väl och bidragit till förutsebarheten och stabiliteten i samhället.
– Många skrivningar i regeringsprogrammet härstammar direkt från näringslivet och är rent ut sagt oskäliga för många. Förtroendet mellan arbetsmarknadsparterna är satt på spel, och osäkerheten fortsätter. Nu kan man bara se fram emot mycket svåra och även konfliktfyllda förhandlingsronder.

Arbetsminister Arto Satonens seminarium, som ordnades förra veckan och som väckte en hel del uppmärksamhet, erbjöd enligt STTK tyvärr inget nytt med tanke på utvecklingen av den finländska arbetsmarknadsmodellen.

Näringslivet och regeringen drömmer om att införa den så kallade svenska modellen i Finland.
– Arbetsmarknadsmodellen bör inte regleras genom lag. Vi måste lita på arbetsmarknadsparternas samarbetsvilja och förmåga att hitta en gemensam syn på modellens grundläggande struktur. I fråga om arbetsmarknadsmodeller är det viktigt att parterna delar en ekonomisk lägesbild och att modellen innehåller förutsättningar för branschvisa lösningar och främjande av lönejämlikhet. Skrivningarna i det gällande regeringsprogrammet leder till allt djupare konflikter och mer utbredda arbetsmarknadsstörningar, menar Palola.

Mer information på STTK: Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar