Pressmeddelande

Pressmeddelande

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

Antti Palola | 14.11.2023

STTK och dess medlemsförbund förbereder sig på att demonstrera nästa lördag mot de kraftiga försämringarna av arbetstagarnas rättigheter... Läs mer

Pressmeddelande

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

| 16.10.2023

De arbetsmarknadsreformer som regeringen föreslår är orimliga för löntagarna. Om regeringsprogrammet genomförs, innebär det betydande försämringar i många... Läs mer

Pressmeddelande

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

| 13.10.2023

Utbildning och utveckling av kunnande, förbättrad sysselsättning för de partiellt arbetsföra och ökad arbetshälsa är enligt finländarna de... Läs mer

Pressmeddelande

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

| 12.10.2023

Skrivningarna om arbetsfred i regeringsprogrammet har beretts i ilfart i en arbetsgrupp som arbets- och näringsministeriet tillsatte. Arbetsgruppens... Läs mer

Pressmeddelande

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram

Antti Palola | 19.9.2023

STTK:s styrelse litar inte längre på att det trepartsarbete som anknyter till regeringsprogrammet kommer att beredas på ett... Läs mer

Pressmeddelande

Fackliga ledare sammanträdde för att utvärdera regeringens reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten

| 4.9.2023

Ordförandena för de fackförbund som hör till centralorganisationerna FFC:s, Akavas, STTK:s arbetsutskott samt centralorganisationernas ledningsgrupper har i dag... Läs mer

Pressmeddelande

STTK:s styrelse: Omöjligt att lita på trepartsmodellens riktighet

Antti Palola | 16.8.2023

STTK:s styrelse är nöjd med att i regeringsprogrammet är beredningen på trepartsbasis utgångspunkten för reformen av arbetslagstiftningen, men... Läs mer

Pressmeddelande

STTK:s styrelse: Anpassningsåtgärderna måste stödja tillväxten

| 15.6.2023

Förhandlingarna om regeringsprogrammet på Ständerhuset har nu kommit långt in på den andra månaden. – Även om tiden... Läs mer

Pressmeddelande

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna

Jaakko Haikonen | 8.6.2023

Jämfört med befolkningen i de övriga nordiska länderna ser finländarna klimatförändringen som ett mindre allvarligt hot, de anser... Läs mer