Pressmeddelande

Pressmeddelande

FFC, Akava och STTK: Det är nödvändigt att förnya lagstiftningen för att man ska kunna eliminera diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet

| 14.12.2021

FFC, Akava och STTK är besvikna på Arbets- och näringsministeriets agerande i den arbetsgrupp som på trepartsbasis hade... Läs mer

Pressmeddelande

STTK På kvinnornas lönedag: Lika lön skall betalas för likvärdigt arbete

Anja Lahermaa | 16.11.2021

I år tjänar kvinnor 84,3 procent av männens inkomster. Utifrån det firas Kvinnornas lönedag, den 4 november 2021,... Läs mer

Pressmeddelande

Regeringen måste hålla sitt löfte och ingripa i diskriminering i arbetslivet på grund av graviditet och familjeledighet

Anja Lahermaa | 15.9.2021

Löntagarorganisationerna FFC, Akava och STTK samt Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Nätverket för familjers diversitet och Mothers in Business MiB kräver... Läs mer

Pressmeddelande

FFC, Akava och STTK: Coronavaccinering ska räknas som avlönad arbetstid

| 17.5.2021

Löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK uppmanar människor att ta coronavaccin genast när det är möjligt. Organisationerna förutsätter att... Läs mer

Pressmeddelande

FFC, Akava och STTK: Finland bör stödja EU:s stimulanspaket

| 7.5.2021

Löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK betonar att konsekvenserna kan bli allvarliga om EU:s stimulanspaket fälls i Finland. Om... Läs mer

Pressmeddelande

Den kostnadsfria tjänsten Sommarjobbarinfo för sommarjobbare och arbetsgivare öppnar igen

| 3.5.2021

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo öppnar i dag. I år svarar Salla Hakoköngäs på frågor som kommer... Läs mer

Pressmeddelande

STTK: Teknologiindustrins tillkännagivande är ett steg på vägen mot avveckling av allmängiltigheten

Antti Palola | 29.3.2021

Teknologiindustrin ry:s tillkännagivande om att dela upp kollektiva avtalsförhandlingar i antingen lokalt eller nationellt avtalande är enligt STTK:s... Läs mer

Pressmeddelande

Jämlikhet kräver konkreta åtgärder

| 9.11.2020

STTK är nöjd med regeringprogrammets riktlinjer för främjande av jämlikhet och regeringens jämlikhetsprogram, men konkreta åtgärder behövs snarast.... Läs mer

Pressmeddelande

Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper om det uppstår problem på sommarjobbet

| 4.5.2020

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma tjänst Sommarjobbarinfo öppnar i dag. I år är det politices magister, rättsnotarie Anni... Läs mer