Fackförbunds meddelande

Fackförbunds meddelande

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

| 19.2.2024

Kollektivavtalet mellan Finlands Sjömans-Union FSU rf, Finlands Maskinbefälsförbund rf, Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Nordic Jetline Finland Oy upphör... Läs mer

Fackförbunds meddelande

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

| 15.11.2023

Finlands Sjömans-Union, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Skeppsbefälsförbund har skickat ett förhandlingsförslag till företrädarna för EW Finland Oy och... Läs mer

Fackförbunds meddelande

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

| 25.9.2023

Landets regerings målsättningar att göra drastiska försämringar i arbetsbetslivet och i  socialskyddet, samt att försvaga löntagarorganisationernas ställning, kan... Läs mer

Fackförbunds meddelande

JHL, Jyty och FOSU: Enighet om kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar – Lösningen är exceptionellt omfattande och gäller flera branscher

| 7.3.2023

Enighet om årets och nästa års löneförhöjningar över 420 000 löntagare inom kommunerna och välfärdsområdena har nåddes idag... Läs mer

Fackförbunds meddelande

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

| 4.10.2022

SuPer och Tehy har accepterat riksförlikningsmedlarens förlikningsförslag i arbetskonflikten mellan sjukskötareorganisationerna och Kommun- och välfärdsområdens arbetsgivare. Enligt förlikningsförslaget... Läs mer

Fackförbunds meddelande

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag

| 3.10.2022

Riksförlikningsmannen har idag 2.10.2022 lämnat ett förlikningsförslag till arbetstvisten mellan SuPer och Tehy samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.... Läs mer

Fackförbunds meddelande

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

| 16.3.2022

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har tillsammans med stiftelsen La Carita tilldelat enheten Esselunden, som erbjuder effektiverat serviceboende,... Läs mer

Fackförbunds meddelande

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

| 14.2.2022

Vårdarorganisationerna Tehy och SuPer för under de kommande veckorna en kampanj med det gemensamma temat #MeidänKaikkienAsia. Kampanjen påminner... Läs mer

Fackförbunds meddelande

Det finns redan nu tillräckligt med möjligheter till lokalt avtalande

| 5.3.2021

Den av Jukka Ahtela och Joel Salminen uppgjorda utredningen om dagslägets lokala avtalande och åtgärder som främjar lokalt... Läs mer