STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

För närvarande för regeringen ramförhandlingar, vars mål är ytterligare besparingar på upp till tre miljarder euro för att balansera de offentliga finanserna. STTK:s styrelse anser att många åtgärdsförslag som det talats om i offentligheten verkar ofattbara.

─ Till exempel borde välfärdsområdena, som först nyligen inledde verksamheten, genomföra stora besparingar trots att de inte för närvarande kan betjäna och hjälpa medborgare ens i nödvändiga och akuta situationer. Hur kan servicen förbättras genom besparingar, undrar ordförande Antti Palola

Nedskärningar av ett eller annat slag planeras i pensionerna. Frågan verkar vara konfliktfylld inom regeringen, då ett parti vill skära i pensionerna men inte ett annat. STTK:s styrelse varnar regeringen att fatta nya beslut om arbetspensionssystemet, eftersom det skulle försvåra trepartsarbetet som bereder pensionsreformen.

─ Arbetspensionerna bör utvecklas utifrån systemet, och syftet med arbetspensionsmedlen är inte att lappa statsfinanserna, betonar Palola. 

STTK:s regering har fått nog av den offentliga debatten om ekonomin som präglas av en tvångsbaserad koreografi och vill skrämma allmänheten med att Finland hamnar i EU-förfarande på grund av underskottet. Politik och inte ens finanspolitik är aldrig alternativlös utan baserar sig på värderingar.

─ Det behövs onekligen anpassningsåtgärder, men de ska vara rättvisa och inte göra livet svårare för dem som redan befinner sig i en svagare position. Välbärgades gnäll om att skatter borde sänkas låter konstigt i en situation där statskassan behöver skatteintäkter. När STTK:s chefsekonom presenterade sina lösningar genom vilka man uppnår besparingar på åtta miljarder euro blev kritiken från välbärgade medborgare hård. Om ingenting får tas av välbärgade medborgare beror det endast på snålhet, konstaterar Palola. 

STTK har kommit med sina mål för regeringens ramförhandlingar och planen för de offentliga finanserna 2025–2028. STTK anser att de offentliga finanserna bör balanseras långsiktigt. Finland behöver också ett genomtänkt tillväxtprogram, som innehåller metoder för att höja sysselsättningsgraden och förbättra produktiviteten.

─ Finland får inte spara sig till döds utan i stället modigt gripa tag i möjligheter som till exempel arbetet mot klimatförändringarna, den gröna given, digitaliseringen och artificiell intelligens medför. 

Mer information på STTK: Antti Palola, telefon 040 509 6030. 

Senaste artiklarna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden