Vilka är vi?

STTK är en politiskt obunden och pluralistisk centralorganisation för utbildat yrkesfolk med 13 medlemsförbund och cirka 420 000 medlemmar. Vi företräder sakkunniga och specialister på finländska arbetsplatser. Vi är ansvarsfulla, rättvisa och modiga i vårt arbete.

Vi tror att arbetslivet utvecklas genom samarbete. Vi skapar perspektiv för framtiden, vi stärker dialogen och uppmuntrar att arbeta för ett rättvist arbetsliv.

Vår vision är en välmående och framgångsrik arbetstagare.

Vårt arbete styrs av jämlikhet och rättvisa i arbetslivet. Arbetslivet är i bästa fall flerstämmigt och pluralistiskt. Det utvecklas genom en aktiv dialog, genom att lyssna på olika röster och genom att skapa möjligheter till framgång. Vi talar med människorna och lyssnar till vilka behov de har.

STTK arbetar på ett ansvarsfullt, transparent och kunskapsbaserat sätt. Vi sörjer för rättvisa mellan generationerna, arbetsvillkoren och organiseringen. Vi reagerar på förändringar och skapar verktyg för att hantera omställningar.

Vi gör fackföreningsrörelsens arbete och syfte synligt samt stärker samverkan och samhörighet mellan STTK:s aktörer. Vi följer upp vårt eget koldioxidavtryck och försöker via våra lösningar att minska det.

STTK

  • främjar jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet
  • är en samhällsdebattör som tar initiativ
  • förstärker avtalssamhället
  • möjliggör kompetens och välbefinnande för arbetstagaren
  • utvecklar arbetslagstiftningen, den sociala tryggheten och pensionssystemet
  • är en förespråkare för fackföreningarnas arbete.