Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

Kollektivavtalet mellan Finlands Sjömans-Union FSU rf, Finlands Maskinbefälsförbund rf, Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Nordic Jetline Finland Oy upphör den 29.2.2024. Fackföreningarna har skickat ett flertal begäran till företrädare för Nordic Jetline Finland Oy om att inleda kollektivavtals-förhandlingar för Ålands förbindelsefartygstrafik.1 Nordic Jetline Finland har i åtskilliga skriftliga svar meddelat att arbetsgivaren inte är intresserad av att inleda förhandlingar.

Med anledning av detta meddelar Finlands Sjömans-Union FSU rf, Finlands Maskinbefälsförbund rf och Finlands Skeppsbefälsförbund rf i enlighet med lagen om medling i arbetstvister att såvida inte en lösning om ett godtagbart kollektivavtal nåtts mellan parterna kommer den fartygspersonal som omfattas av dem att inleda en arbetsnedläggelse den 1. mars 2024 kl. 6.00 allt eftersom fartygen är förtöjda i hamnen.

Arbetsnedläggelsen gäller alla de fartyg i Ålands förbindelsefartygstrafik som har tillämpat kollektivavtalet mellan de ovan nämnda facken samt Nordic Jetline Finland Oy och som från och med den 1.3.2024 inte har ett godtagbart kollektivavtal i kraft.

Efter tidpunkten för inledandet av arbetsnedläggelsen kommer personalen på fartygen att utföra samtliga uppgifter som i övrigt normalt sett hör till dem, men vägrar att följa med fartygen då de ska lämna hamnen eller förflytta sig inom hamnområdet. Allt nödvändigt nöd-, säkerhets- och annat skyddsarbete ställs utanför arbetskonflikten.

FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF
Kenneth Bondas Joachim Alatalo
FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND RF
Riku Muurinen
FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND RF
Johan Ramsland Kristian Heiskanen

Senaste artiklarna

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland