STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

STTK:s styrelse efterlyser beslut som utvecklar arbetslivet och produktiviteten vid ramförhandlingarna i april. 

– Den disciplinpolitik som regeringen valt förbättrar inte sysselsättningen och stoppar inte skuldsättningsutvecklingen. Däremot skapar den motsättningar i samhället och undergräver framtidstron hos unga och rättvisan och förtroendet i samhället, säger STTK:s ordförande Antti Palola.

STTK anser att behovet att förbättra sysselsättningen, arbetslivets kvalitet och produktiviteten är gemensamma utmaningar som ska främjas genom en vidsträckt samhällsdialog.

– Regeringen måste väga upp försämringarna av arbetslivet och den sociala tryggheten genom satsningar på förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Sådana förutsättningar är rättvisa arbetsvillkor samt stabilitet och trygghet i olika livssituationer. Utvecklandet av arbetslivet ska sikta på att förbättra arbetstagarnas ork i arbetet, kunnande och arbetshälsa samt på att göra skillnaden mellan arbete och fritid klarare, konstaterar Palola.   

Vid utvecklingen av arbetslivet gäller det att ta hänsyn till olika arbetstagargrupper, till exempel unga, äldre, partiellt arbetsföra och invandrare. Alla ska ha möjlighet att arbeta efter sin förmåga och sitt kunnande. Hög sysselsättning förutsätter god arbetshälsa, omsorg om arbetsförmågan och främjande av delaktighet. Ett bra arbetsliv producerar dessutom långa karriärer.

– Arbetet ska vara säkert och rättvist och det ska främja arbetshälsan och välbefinnandet i alla dess former, även vid korta anställningar och vikariat och i arbete som är oberoende av tid och plats, betonar Palola.

Komplettera tillväxtprogrammet med satsningar på kunnandet

STTK anser att det är viktigt att regeringen utarbetar ett konkret program för att åstadkomma framtida tillväxt i Finland. Tills vidare ser det ut som om satsningar på kunnandet hos befolkningen i arbetsför ålder saknas helt i visionen.

– Regeringen har beslutat att slopa vuxenutbildningsstödet, men ingen i Finland verkar stödja detta beslut. De modeller som planerats i stället gör att låg- och medelinkomsttagarna får ännu mindre möjligheter till kontinuerligt lärande under karriären i arbetslivet än i dag. Ännu är det inte för sent att backa från denna dumma idé som kommer att krympa förutsättningarna för produktivitet och tillväxt långt in i framtiden, understryker Palola.   

Mer information: Antti Palola, ordförande, STTK rf., tfn 040 509 6030.

Senaste artiklarna

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland