STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

Europaparlamentsvalet förrättas om mindre än en månad. För fem år sedan hölls valet i en helt annan atmosfär, nu utgör nämligen Rysslands anfallskrig mot Ukraina ett säkerhetshot mot hela Europa – direkt och indirekt.
─ Vi behöver ett starkt EU som främjar säkerhet, rättsstatsprincipen, demokrati och mänskliga rättigheter i vår världsdel och globalt. Röstning gör verkligen skillnad, säger Antti Palola, ordförande för STTK.

STTK:s styrelse hoppas att nästa parlament och kommission kommer att fortsätta och utveckla dialogen mellan arbetsmarknadsparterna, alltså den så kallade sociala dialogen. Vi behöver betydligt mer EU-reglering av arbetslivet än tidigare, för under den nuvarande regeringen har arbetstagarens ställning, rättigheter som hänför sig till arbetslivet och trepartslagberedningen försvagats avsevärt.
─ Genomförandet av pelaren för sociala rättigheter måste stärkas. Ett mål är att öka kollektivavtalens täckning i hela EU och att säkra arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande genom minimilagstiftning om arbetsliv och jämställdhet. Det finns gott om nya utmaningar för det sociala Europa, till exempel när det gäller lagstiftning om artificiell intelligens och reglering av arbetets psykosociala belastning, säger Palola.

STTK anser att EU:s inre marknad behöver gemensamma spelregler.
─ Detta ligger i intresset för ett litet exportberoende land som Finland. Gemensamma regler säkerställer en enhetlig och rättvis konkurrensmiljö.

EU bör hålla fast vid målet att vara koldioxidneutralt fram till 2050.
─ Detta är viktigt för att bekämpa klimatförändringarna, men lika väl skapar detta arbetstillfällen och stärker den europeiska ekonomin, så länge det sörjs för att industrin inte flyttar till mindre reglerade ekonomier. Europa behöver en gemensam investeringsplan och en stark industripolitik för att trygga arbetstillfällen av hög kvalitet. Den gröna omställningen måste genomföras på ett rättvist sätt med beaktande av omställningsskydd. Alla arbetstagare måste ha en verklig möjlighet att uppdatera sina kunskaper, omskola sig och byta bransch, säger Palola.

Kom ihåg att rösta

Finländarnas valdeltagande i EU-val har alltid varit lågt. I det senaste valet ökade valdeltagandet, men uppgick till blygsamma 42 procent.
─ Inaktivitet vad gäller röstning är märkligt i ett land som tydligt är proeuropeiskt och som i egenskap av en liten stat behöver Europa för att säkra sin egen framgång. Förhoppningsvis kommer finländarna nu att aktivera sig och utnyttja sin rösträtt.

STTK oroar sig för extremhögern, vars partier toppar undersökningar om väljarstöd i hela Europa.
─ Deras framgång skulle påverka många frågor, men framför allt politik som gäller invandring och bekämpning av klimatförändringar, förutspår Antti Palola.

STTK:s mål i Europaparlamentsvalet anges här: STTK:s mål i Europaparlamentsvalet (sttk.fi)

Mer information på STTK: Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden