STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

Antti Palola

Europaparlamentets nya ledamöter har valts, och STTK:s styrelse gratulerar Finlands alla nya Europaparlamentsledamöter.
─ Våra nya ledamöter är erfarna och kompetenta politiker. Vi önskar gott samarbete med dem och fortsatt arbete för att utveckla det sociala Europa. Alla behöver anständiga arbetsförhållanden och en lön som man kan försörja sig på. Man ska sörja för kunnande och utbildning så att den gröna omställningen och den framskridande digitaliseringen anses rättvis. Problem som gäller invandrare och flyktingar är gemensamma för hela Europa, så i stället för populism behöver vi lösningar, betonar ordförande Antti Palola.

STTK beklagar att endast lite över 40 procent av de röstberättigade i Finland använde sin rösträtt. Valdeltagandet var till och med mindre än i föregående EU-valet.
─ I en demokrati borde valet vara en fest för demokrati, men i Finland var det största partiet gruppen som inte röstade. Europaparlamentet fattar beslut om ärenden som på ett eller annat sätt återspeglas i lagstiftningen i Finland och därmed i medborgarnas vardag. Det är sorgligt att valet inte intresserar, konstaterar Palola sorgset.

Det låga valdeltagandet har sina följder.
─ När majoriteten låter bli att rösta i valet, blir demokratins legitimitet svagare och i och med detta minskar medborgarnas förtroende för politiska institut.

Följande fem år står man inför stora frågor i Europa.
─ På agenda är till exempel dämpande av klimatförändringen och den gröna omställningen, Europas framtid i Ukraina i skuggan av Rysslands anfallskrig som pågår och utvecklingen av digitaliseringen och den artificiella intelligensen. Det nya parlamentet har mycket beslutanderätt i hur de här frågorna utvecklas i vår världsdel.

Mer information på STTK: Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik