STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

Työnhakija

Utbildning och utveckling av kunnande, förbättrad sysselsättning för de partiellt arbetsföra och ökad arbetshälsa är enligt finländarna de tre viktigaste sätten att stärka sysselsättningen. Försvagande av den sociala tryggheten och underlättande av rekrytering till exempel genom att försämra uppsägningsskyddet fick minst stöd.

44 procent av svararna stödde åtgärderna som fokuserar på utbildning och kunnande, 41 procent åtgärderna på sysselsättning av de partiellt arbetsföra och 34 procent åtgärderna som ökar arbetshälsan. 14 procent av svararna stödde försvagande av den sociala tryggheten.

Uppgifterna framgår av en färsk medborgarundersökning som Aula Research utförde på STTK:s beställning. Enkäten besvarades av över 2 000 finländare mellan 18–74 år. Enkäten genomfördes 4.–21. september.

Svararna utdömer också skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd. 59 procent av svararna är mycket eller ganska negativt inställda till skärpningen av villkoren. 10 procent anser att skärpningen av villkoren är mycket positiv.

Det är anmärkningsvärt att anhängare av Centern i Finland är mer positiva till skärpningen av inkomstrelaterat utkomstskydd än de andra oppositionspartierna och att de som stöder SFP är mer negativa än de andra regeringspartierna.

Förslaget att gradera inkomstrelaterat utkomstskydd får inte heller ett brett stöd av medborgarna. Majoriteten (53%) av svararna anser att det är negativt. 28 procent anser att förslaget åtminstone i viss mån är positivt.

Förtroende under prövning

STTK:s ordförande Antti Palola anser att enkäten visar att de hårda tag för att förbättra sysselsättningen inte åtnjuter medborgarnas förtroende.
– Däremot är det glädjande at se hur finländarna fortfarande litar på styrkan i att utveckla utbildning och kunnande. Utbildningen och kunnandet har varit och fortfarande är den viktigaste grundvalen för det finländska samhället och den finländska konkurrenskraften.

På basis av enkäten anser STTK att folket över huvud taget vill ha mer mänsklighet och mjukare metoder. Regeringen erbjuder dock skärpningar och piska för låginkomsttagare och underlättar beskattningen av dem som klarar sig bra.
– Medborgarnas tro på rättvisan i regeringens åtgärder och på det att människor behandlas lika kommer att grusas, förutspår Palola.

Mer information på STTK:
Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Enkäten: Åtgärder för att öka sysselsättning och utkomstskydd

Senaste artiklarna

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU