STTK: Den gröna omställningen måste genomföras rättvist

Färre än hälften (47 %) av de svarande i STTK:s enkät i höstas ansåg att de beslut som fattats i Finland för att bekämpa klimatförändringen är tillräckliga. Totalt 36 procent är av motsatt åsikt: åtgärderna är otillräckliga. Sammanlagt 43 procent av de svarande betraktar besluten för att bekämpa klimatförändringen som rättvisa medan 32 procent är av annan åsikt.

STTK:s styrelse diskuterade i dag förutsättningarna för den gröna omställningen och de energipolitiska målen.
– Det finns risk för att en del av löntagarna vänder sig mot den gröna omställningen om den upplevs som orättvis. Beslutsfattarna ska säkerställa att så många finländare som möjligt får del av de fördelar som den gröna omställningen medför. Sysselsättning genom att stärka kompetensen och stödja löntagarnas köpkraft genom ett förmånligt pris på energi har nyckelposition, säger STTK:s ordförande Antti Palola.

Den gröna omställningen är nödvändig med tanke på Finlands klimatmål. STTK stödjer satsningar som anknyter till den och som skapar många möjligheter för löntagarna.
– Omställningen medför investeringar och sysselsättning och gör det möjligt att Finlands självförsörjning inom energi ökar och energipriserna sjunker.

Det är ytterst viktigt att den gröna omställningen är ekonomiskt, socialt och regionalt rättvis.
– I Finland finns branscher och löntagargrupper för vilka processen är svårare än för andra. Den gröna omställningen får inte leda till en ökning av arbetslösheten. Det ligger inte heller i någons intresse att industri flyttar till länder som har till exempel mindre strama klimatlagar och bestämmelser – för att inte tala om de mänskliga rättigheterna, betonar STTK.

Den gröna omställningen kommer inte att lyckas utan satsningar på arbetstagarnas kunnande. Stark kompetens är en fördel för löntagarna, samhället och arbetsgivarna.
– I många branscher råder en akut brist på arbetskraft redan i dag. Behovet av satsningar på arbetskraftens kompetens är också ett viktigt inslag i den gröna omställningen i hela EU och i den internationella energiorganisationen IAEA:s prognoser, tillägger Palola.

Energifattigdomen måste bekämpas

STTK har publicerat organisationens energipolitiska mål. Finland behöver en heltäckande granskning av energistrategin och energibeskattningen. En rättvis omställning och bekämpning av energifattigdom är centrala element i strategin. Finland måste dessutom ha förmåga att kommersialisera inhemska hållbara energiinnovationer och sköta om att referensanläggningar tas i drift i Finland.

Mer om ämnet:

STTK:s samtliga energimål: Kestävä energia – STTK:n tavoitteita energiapolitiikan kehittämiseksi

STTK deltar i Finnwatch kampanj Rättvis omställning nu! Läs mer om kampanjen: https://oikeudenmukainensiirtyma.fi/

Löntagarnas centralorganisationer medverkar i en gemensam panel om en rättvis omställning på onsdag 15.2 klockan 9–10.30. Panelen direktströmmas på adressen: https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=99487739&eventId=221649008

Läs STTK:s riksdagsvalsenkät: Vihreä siirtymä Läs mer: Kestävä energia – näkemyksiä energiapolitiikan kehittämiseksi

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik