STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

STTK:s mål för riksdagsvalet i april har publicerats. Finländarnas sisu och uthållighet utmanas av många kriser och omställningar, som tvingar oss att ompröva våra rutiner och uppfattningar om världen.

─ Även i kriser stöder sig Finland på öppet demokratiskt beslutsfattande, förtroende, samarbete, kompetens och på att välfärdssamhället fungerar, betonar ordförande Antti Palola.

Kärnan i STTK:s påverkansarbete i riksdagsvalet är lönejämlikhet, kontinuerlig utveckling av kompetensen, stabilitet och förutsägbarhet i den offentliga ekonomin, välfärd, påskyndande av den gröna omställningen och ett tryggt samhälle för alla.

I arbetslivet fortsätter förändringarna och de går i en allt snabbare takt. All förändring ska ändå vara genomtänkt och rättvis.

─ För att lyckas behöver vi välmående och framgångsrika arbetstagare. Om avtalssystemet inte är stabilt och rättvist, utvecklas knappast förtroendet i samhället. Därför hoppas STTK nu på avtalsfred på arbetsmarknaden.

En förändring är också en möjlighet

Den senaste tidens kriser har drivit på den politiska debatten och skapat motsättningar. Löntagarna känner stor oro över utkomsten, sina närstående, hälsan och välfärden.

─ I riksdagsvalet måste dessa bekymmer i vardagen debatteras. De är exempelvis servicesystemets hållbarhet och dess resurstilldelning, möjligheterna till kontinuerligt lärande, miljöns resiliens, möjligheterna att påverka det egna arbetet och en trygg framtid. Förändringar och brytpunkter orsakar i regel osäkerhet, men de är samtidigt också en möjlighet, säger Palola.

De kommande riksdagsledamöterna ska förmå bygga hoppfulla utsikter, inte underblåsa osäkerhet.

─ Genom att lyssna till löntagarna skapar man en god grund för förändringen.

Läs mera om STTK:s mål i riksdagsvalet.

Senaste artiklarna

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar