STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

STTK:s mål för riksdagsvalet i april har publicerats. Finländarnas sisu och uthållighet utmanas av många kriser och omställningar, som tvingar oss att ompröva våra rutiner och uppfattningar om världen.

─ Även i kriser stöder sig Finland på öppet demokratiskt beslutsfattande, förtroende, samarbete, kompetens och på att välfärdssamhället fungerar, betonar ordförande Antti Palola.

Kärnan i STTK:s påverkansarbete i riksdagsvalet är lönejämlikhet, kontinuerlig utveckling av kompetensen, stabilitet och förutsägbarhet i den offentliga ekonomin, välfärd, påskyndande av den gröna omställningen och ett tryggt samhälle för alla.

I arbetslivet fortsätter förändringarna och de går i en allt snabbare takt. All förändring ska ändå vara genomtänkt och rättvis.

─ För att lyckas behöver vi välmående och framgångsrika arbetstagare. Om avtalssystemet inte är stabilt och rättvist, utvecklas knappast förtroendet i samhället. Därför hoppas STTK nu på avtalsfred på arbetsmarknaden.

En förändring är också en möjlighet

Den senaste tidens kriser har drivit på den politiska debatten och skapat motsättningar. Löntagarna känner stor oro över utkomsten, sina närstående, hälsan och välfärden.

─ I riksdagsvalet måste dessa bekymmer i vardagen debatteras. De är exempelvis servicesystemets hållbarhet och dess resurstilldelning, möjligheterna till kontinuerligt lärande, miljöns resiliens, möjligheterna att påverka det egna arbetet och en trygg framtid. Förändringar och brytpunkter orsakar i regel osäkerhet, men de är samtidigt också en möjlighet, säger Palola.

De kommande riksdagsledamöterna ska förmå bygga hoppfulla utsikter, inte underblåsa osäkerhet.

─ Genom att lyssna till löntagarna skapar man en god grund för förändringen.

Läs mera om STTK:s mål i riksdagsvalet.

Senaste artiklarna

31.5.2023

STTK:s ordförande vid vårrepresentantskapet: Den omgång av arbetsmarknadsförhandlingar som avslutas medför endast en temporär lättnad av köpkraftsbekymren

15.5.2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

9.5.2023

STTK: För att bemöta Finlands utmaningar behövs en handlingskraftig och samarbetsfokuserad regering

3.5.2023

NFS styrelse välkomnar nordisk trepartsdialog om grön och rättvis omställning

3.5.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare

11.4.2023

STTK:s styrelse: Den nya regering ska utveckla arbetslivet genom samarbete

17.3.2023

Luca Visentini avskedades från tjänsten som generalsekreterare för IFS

10.3.2023

STTK:s styrelse: De offentliga finanserna ska stärkas, men inte på bekostnad av de svagaste