STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

STTK:s mål för riksdagsvalet i april har publicerats. Finländarnas sisu och uthållighet utmanas av många kriser och omställningar, som tvingar oss att ompröva våra rutiner och uppfattningar om världen.

─ Även i kriser stöder sig Finland på öppet demokratiskt beslutsfattande, förtroende, samarbete, kompetens och på att välfärdssamhället fungerar, betonar ordförande Antti Palola.

Kärnan i STTK:s påverkansarbete i riksdagsvalet är lönejämlikhet, kontinuerlig utveckling av kompetensen, stabilitet och förutsägbarhet i den offentliga ekonomin, välfärd, påskyndande av den gröna omställningen och ett tryggt samhälle för alla.

I arbetslivet fortsätter förändringarna och de går i en allt snabbare takt. All förändring ska ändå vara genomtänkt och rättvis.

─ För att lyckas behöver vi välmående och framgångsrika arbetstagare. Om avtalssystemet inte är stabilt och rättvist, utvecklas knappast förtroendet i samhället. Därför hoppas STTK nu på avtalsfred på arbetsmarknaden.

En förändring är också en möjlighet

Den senaste tidens kriser har drivit på den politiska debatten och skapat motsättningar. Löntagarna känner stor oro över utkomsten, sina närstående, hälsan och välfärden.

─ I riksdagsvalet måste dessa bekymmer i vardagen debatteras. De är exempelvis servicesystemets hållbarhet och dess resurstilldelning, möjligheterna till kontinuerligt lärande, miljöns resiliens, möjligheterna att påverka det egna arbetet och en trygg framtid. Förändringar och brytpunkter orsakar i regel osäkerhet, men de är samtidigt också en möjlighet, säger Palola.

De kommande riksdagsledamöterna ska förmå bygga hoppfulla utsikter, inte underblåsa osäkerhet.

─ Genom att lyssna till löntagarna skapar man en god grund för förändringen.

Läs mera om STTK:s mål i riksdagsvalet.

Senaste artiklarna

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland

15.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare

14.11.2023

STTK: Konflikterna och störningarna på arbetsmarknaden blir djupare

16.10.2023

STTK och medlemsförbunden ordnar en demonstration den 18 november

13.10.2023

STTK:s utredning:Finländarna utdömer skärpningen av villkoren för inkomstrelaterat utkomstskydd – utbildning är den viktigaste åtgärden att öka sysselsättningen

12.10.2023

FFC, Akava och STTK: Betänkandet från arbetsgruppen för arbetsfredsfrågor är ensidigt och förbättrar inte arbetsfreden

25.9.2023

Finlands Maskinbefälsförbund och dess medlemmar deltar i löntagarorganisationernas missnöjesyttringar

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram