STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

STTK:s mål för riksdagsvalet i april har publicerats. Finländarnas sisu och uthållighet utmanas av många kriser och omställningar, som tvingar oss att ompröva våra rutiner och uppfattningar om världen.

─ Även i kriser stöder sig Finland på öppet demokratiskt beslutsfattande, förtroende, samarbete, kompetens och på att välfärdssamhället fungerar, betonar ordförande Antti Palola.

Kärnan i STTK:s påverkansarbete i riksdagsvalet är lönejämlikhet, kontinuerlig utveckling av kompetensen, stabilitet och förutsägbarhet i den offentliga ekonomin, välfärd, påskyndande av den gröna omställningen och ett tryggt samhälle för alla.

I arbetslivet fortsätter förändringarna och de går i en allt snabbare takt. All förändring ska ändå vara genomtänkt och rättvis.

─ För att lyckas behöver vi välmående och framgångsrika arbetstagare. Om avtalssystemet inte är stabilt och rättvist, utvecklas knappast förtroendet i samhället. Därför hoppas STTK nu på avtalsfred på arbetsmarknaden.

En förändring är också en möjlighet

Den senaste tidens kriser har drivit på den politiska debatten och skapat motsättningar. Löntagarna känner stor oro över utkomsten, sina närstående, hälsan och välfärden.

─ I riksdagsvalet måste dessa bekymmer i vardagen debatteras. De är exempelvis servicesystemets hållbarhet och dess resurstilldelning, möjligheterna till kontinuerligt lärande, miljöns resiliens, möjligheterna att påverka det egna arbetet och en trygg framtid. Förändringar och brytpunkter orsakar i regel osäkerhet, men de är samtidigt också en möjlighet, säger Palola.

De kommande riksdagsledamöterna ska förmå bygga hoppfulla utsikter, inte underblåsa osäkerhet.

─ Genom att lyssna till löntagarna skapar man en god grund för förändringen.

Läs mera om STTK:s mål i riksdagsvalet.

Senaste artiklarna

25.11.2022

STTK: I riksdagsvalet måste partierna fokusera på löntagarnas oro

23.11.2022

STTK:s styrelse: Skatterabatt fel signal till de som kämpar med kollapsad köpkraft

17.11.2022

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

8.11.2022

Har slaveriet förpassats till historien i Qatar?

4.10.2022

SuPer och Tehy accepterade förlikningsförslaget: Avtalet för social- och hälsovården har ett eget löneprogram, coronaersättning och flera förbättringar av arbetsvillkoren

3.10.2022

SuPer och Tehy: Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare