STTK:s enkät: Kraftigt stigande levnadskostnader oroar finländare

uusiutuva energia tuulivoima

I en enkät som STTK låtit utföra oroar sig finländarna mest för stigande levnadskostnader (24% av de tillfrågade). Enligt dem som svarat på enkäten är energipolitiken den viktigaste frågan som nästa regering borde koncentrera sig på. Hälften av de tillfrågade hoppades på detta.

Enligt enkäten är finländarna mycket villiga att minska sin egen el- och energiförbrukning för att avhjälpa energikrisen. Så många som 87 procent av de tillfrågade är klart eller åtminstone något villiga att minska sin elförbrukning. Villigheten varierade något beroende på svararens ålder, kön, inkomster, boendeort och partiställning.

Man önskar av regeringens energipolitik att Finland är självförsörjande på energi (65 procent av de tillfrågade) och förmånlig energi (50 procent). Uppgifterna framgår av en medborgarundersökning som Aula Research utförde på STTK:s beställning i september-oktober. Enkäten besvarades av över 3 000 finländare.

Alla dior i enkäten hittar du på www.sttk.fi/ (Endast på finska.)

STTK stöder pristak på el

Elpriserna har till och med tiodubblats under det senaste året. Tillsammans med stigande räntor och stigande livsmedelspriser pressar elpriserna hushållen hårt.

STTK stöder pristak på el. Samtidigt ska man fastställa ett månatligt tak för förbrukningen och beloppet som överskrider taket inte längre ska ersättas. Pristaket skulle begränsas att tillfälligt gälla till exempel tidsperioden mellan januari och april.

– Hushållen är inte skyldiga till de svindlande elpriserna. De nuvarande priserna är inte alls rimliga. Finländarna har redan visat sin förmåga att kunna spara el, men elbolagens vinster bara ökar. Vi måste ingripa i detta, sade ordförande för STTK Antti Palola i dag i STTK:s representantskap.

STTK:s bedömning är att pristaket inte skulle försvåra elmarknaden, men det skulle underlätta hushållens läge. Taket kunde finansieras med momsintäkter från de stigande elpriserna och genom att skynda på den s.k. windfallskatten.

– De stöd som regeringen tidigare har föreslagit är steg i rätt riktning men är otillräckliga. Pristaket skulle uppmuntra till att spara ännu mer el, men det skulle förhindra att hushållen hamnar i oskäliga betalningssvårigheter, säger Palola.

Mer information på STTK: Antti Palola, telefon 040 509 6030.

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik