kunnande

Pressmeddelande

STTK: Den gröna omställningen måste genomföras rättvist

Antti Palola | 15.2.2023

Färre än hälften (47 %) av de svarande i STTK:s enkät i höstas ansåg att de beslut som... Läs mer

Kompetent arbetstagare

| 7.12.2022

Finlands konkurrenskraft, produktivitetstillväxten i arbetslivet samt det ekonomiska välståndet grundar sig på kompetens. Därför är kompetensen central när... Läs mer

Kompetens

| 17.6.2019

Hos oss i Finland bygger konkurrenskraften, arbetslivets produktivitetstillväxt och samhällets och individernas ekonomiska välfärd alla på kompetens. Kompetensen... Läs mer

Vad är STTK?

| 11.6.2019

Vi är en politiskt obunden och pluralistisk centralorganisation för utbildade yrkespersoner. I STTK ingår 15 medlemsföreningar med sammanlagt... Läs mer

Nyhet

Finländska vuxenutbildningen travar i nedförsbacke

| 26.3.2014

Vuxenutbildningen har alltid varit en viktig metod i anpassningen till strukturomvandlingar, men deltagandet i utbildningen har minskat i... Läs mer