klimatförändring

STTK:s mål i Europaparlamentsvalet

| 8.2.2024

Nästa Europaparlamentsval ordnas den 9 juni 2024. STTK anser att Europiska unionen bör utvecklas som samarbete mellan demokratiska... Läs mer

Pressmeddelande

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna

Jaakko Haikonen | 8.6.2023

Jämfört med befolkningen i de övriga nordiska länderna ser finländarna klimatförändringen som ett mindre allvarligt hot, de anser... Läs mer

Pressmeddelande

STTK: Den gröna omställningen måste genomföras rättvist

Antti Palola | 15.2.2023

Färre än hälften (47 %) av de svarande i STTK:s enkät i höstas ansåg att de beslut som... Läs mer

Gorschkow, Elena

Elena Gorschkow | 13.2.2020

Jag planerar och genomför STTK:s påverkansarbete tillsammans med ledningen, de sakkunniga och medlemsförbunden. Jag dricker mycket kaffe (#kahvia)... Läs mer

Haikonen, Jaakko

Jaakko Haikonen | 19.6.2019

Sakkunnig i klimat- och energifrågor. Jag ansvarar för frågor i anslutning till bekämpningen av klimatförändringen, energipolitiken och en... Läs mer

Vallander, Taina

Taina Vallander | 18.6.2019

Jag leder STTK:s team för samhällspåverkan, verksamhetens utveckling och den strategiska planeringen. Mina ansvarsområden är frågor i anslutning... Läs mer