klimatförändring

STTK:s mål i Europaparlamentsvalet

| 8.2.2024

Nästa Europaparlamentsval ordnas den 9 juni 2024. STTK anser att Europiska unionen bör utvecklas som samarbete mellan demokratiska... Läs mer

Pressmeddelande

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna

Jaakko Haikonen | 8.6.2023

Jämfört med befolkningen i de övriga nordiska länderna ser finländarna klimatförändringen som ett mindre allvarligt hot, de anser... Läs mer

Pressmeddelande

STTK: Den gröna omställningen måste genomföras rättvist

Antti Palola | 15.2.2023

Färre än hälften (47 %) av de svarande i STTK:s enkät i höstas ansåg att de beslut som... Läs mer

Vallander, Taina

Taina Vallander | 18.6.2019

Jag leder STTK:s team för samhällspåverkan, verksamhetens utveckling och den strategiska planeringen. Mina ansvarsområden är frågor i anslutning... Läs mer

Rättvis ekonomi

| 17.6.2019

De finska ekonomiska strukturerna behöver förnyas, kompetensen förbättras och investeringarna öka för att vi ska kunna utnyttja vår... Läs mer

Pressmeddelande

Löntagarnas centralorganisationer: Hållbart arbete och hållbara näringar bör beaktas i klimatförändringen

| 3.12.2018

FN:s klimatmöte inleddes den 2 december i Katowice i Polen. Målet är bland annat att slutföra förhandlingarna om... Läs mer