STTK:n Palola: Suomen sitouduttava EU:ssa työntekijöiden hyvinvoinnin ja taloudellisen vakauden kehittämiseen

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mielestä Suomen on jatkossakin sitouduttava rakentamaan Eurooppaa yhteistyöllä. EU:n sisällä ei saa antaa jalansijaa populistiselle protektionismille, jossa jokainen maa ajaa omia etujaan. Palola osallistuu tänään torstaina pääministeri Petteri Orpon järjestämään EU-keskusteluun. 

– EU on ollut arvopohjainen, tiivis yhteisö, joka on toiminut esimerkiksi demokratian, työntekijöiden oikeuksien ja kunnianhimoisen ilmastopolitiikan veturina koko maailmalle. Se ei saa näivettyä sisäisiin jakolinjoihin, Palola painottaa. 

Euroopan unioni merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnille ja vakaalle talouskehitykselle ei voi korostaa liikaa. Suomen omaan EU-politiikkaan Palola peräänkuuluttaa johdonmukaisuutta ja arvopohjaisuutta.  

– Tuore erimerkki poukkoilusta on yritysvastuudirektiivi. Osa jäsenmaista – Suomi mukaan lukien – on lyhytnäköisesti valmis kyseenalaistamaan pitkään valmistellun, ihmisoikeuksia tukevan kompromissin, Palola kummeksuu. 

Työelämän kehittäminen ja oikeudenmukainen siirtymä vaaliteemaksi 

Euroopan parlamentin vaalit käydään sunnuntaina 9.6.2024. STTK painottaa omissa vaalitavoitteissaan työelämän kehittämistä, sosiaalisten oikeuksien vahvistamista sekä oikeudenmukaista siirtymää.    
 
– Nämä ovat konkreettisia tapoja parantaa kansalaisten hyvinvointia ja varmistaa sisämarkkinoiden reilut pelisäännöt. Toivon näiden teemojen nousevan esiin myös kevään vaalikeskusteluissa, Palola toteaa.  
 
Työelämän ja sosiaalisten oikeuksien kehittäminen oli nykyisen komission alkukaudella myötätuulessa. Edistysaskeleita otettiin esimerkiksi vähimmäispalkka- ja palkka-avoimuusdirektiivien myötä. Neuvottelut alustatyödirektiivistä ovat edelleen käynnissä. Toteutuessaan direktiivi vahvistaisi alustatyössä toimivien oikeussuojaa, työoloja ja -ehtoja sekä loisi yhteiset säännöt digitaalisilla alustoilla toimiville yrityksille. 
 
– Suomalaisen palkansaajan näkökulmasta EU on ollut hyvässä vireessä ja seuraavan komission on pidettävä vauhtia yllä. Nopeasti muuttuva työelämä kaipaa jatkossakin reiluja pelisääntöjä. Vihreä siirtymä ja irtaantuminen fossiilienergiasta on toteutettava alueellisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisella tavalla, Palola muistuttaa. 
 
– Komissio on myös antanut vahvan tuen sosiaaliselle vuoropuhelulle sekä Eurooppa-tasolla että kansallisesti. Tämä on ollut erityisen tärkeää, kun työelämän oikeuksia ja kolmikantaisen lainsäädäntövalmistelun edellytyksiä pyritään heikentämään kotimaassa. 


Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puheenjohtaja, p. 040 509 6030

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue