STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

Antti Palola

STTK:s ordförande Antti Palola anser att Finland även framöver bör förbinda sig till att utveckla Europa genom samarbete. Inom EU får man inte ge utrymme åt populistisk protektionism där varje land främjar sina egna intressen. I dag på torsdagen deltar Palola i en EU-diskussion som ordnas av statsminister Petteri Orpo.

– EU har varit en värdebaserad, sammansvetsad sammanslutning som banat väg för bland annat demokrati, arbetstagarnas rättigheter och ambitiösa klimatmål i hela världen. EU får inte förtvina på grund av intern oenighet, poängterar Palola.

Europeiska unionens betydelse för arbetstagarnas välfärd och en stabil ekonomisk utveckling kan inte underskattas. Palola anser att Finlands EU-politik bör vara konsekvent och värdebaserad.

– Ett färskt exempel på linjelösheten är inställningen till direktivet om företagsansvar. En del medlemsländer – inklusive Finland – är kortsynt beredda att ifrågasätta den kompromiss som beretts länge och som stöder de mänskliga rättigheter, säger Palola.

Utveckling av arbetslivet och en rättvis övergång som valtema

Europaparlamentsvalet ordnas söndagen 9.6.2024. I sina mål i valet fäster STTK vikt vid utveckling av arbetslivet, stärkande av sociala rättigheter och en rättvis övergång.

– De är konkreta sätt på vilka medborgarnas välfärd kan förbättras och rättvisa spelregler säkerställas på den inre marknaden. Jag hoppas att dessa teman blir aktuella också i vårens valdebatter, konstaterar Palola.

Utvecklingen av arbetslivet och de sociala rättigheterna hade medvind i början av den sittande kommissionens mandatperiod. Framsteg gjordes bland annat genom direktiven om minimilön och lönetransparens. Förhandlingarna om direktivet om plattformsarbete pågår fortfarande. Om direktivet antas stärker det rättsskyddet, arbetsförhållandena och -villkoren för dem som utför plattformsarbete och skapar gemensamma regler för företag verksamma på digitala plattformar.

– Ur finländska löntagares perspektiv har EU varit i god form, och nästa kommission bör fortsätta arbetet. De snabba förändringarna i arbetslivet kräver schyssta spelregler även framöver. Den gröna övergången och avvecklingen av fossil energi bör ske på ett rättvist sätt regionalt, socialt och ekonomiskt, påpekar Palola.

– Kommissionen har också gett sitt starka stöd till social dialog på både europeisk och internationell nivå. Det har varit särskilt viktigt med tanke på att man i Finland strävar efter att försvaga arbetslivsrättigheterna och förutsättningarna för trepartsberedning av lagstiftning.

Mer information på STTK: Antti Palola, ordförande, tfn 040 509 6030

Senaste artiklarna

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik

14.2.2024

STTK:s Palola: Finland bör förbinda sig till att utveckla arbetstagarnas välbefinnande och ekonomiska stabilitet i EU

1.2.2024

FFC och STTK: Tusentals finländare säger STOP till regeringens planer på att försvaga arbetslivet och välfärden

22.1.2024

Tillkomsten av en arbetsmarknadsmodell förutsätter en rättvis förhandlingsprocess

15.1.2024

FFC och STTK bjuder in till demonstration mot regeringens försämringar

22.11.2023

NFS uttryckte oro över inskränkningar i arbetstagarnas rättigheter i Finland