Tehy STM:n sairaala- ja päivystysselvityksestä: Osaajapula ei ratkea karsimalla hoitoa

Tehy kritisoi voimakkaasti sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esitystä sairaala- ja päivystysverkon tiivistämisestä, jonka mukaan ratkaisu hoitoalan henkilöstövajeeseen olisi hoidon karsiminen ja erikoissairaanhoidon palveluiden alasajo.

Sairaalaverkkoa ja ympärivuorokautista päivystystä voidaan tarkastella, mutta lähtökohtana tulee olla yksiselitteisesti väestön palveluiden tarve ja potilasturvallisuus.

– Osaajapula on ongelma, mutta hoidon karsiminen ei ratkaise sen juurisyitä. En halua edes ajatella, mitä sen tien päässä on, jos tämä on vastaus henkilöstöpulaan. Hoitajapulaa ehkäistään tehokkaimmin parantamalla edelleen palkkausta ja työoloja, eikä sulkemalla yksiköitä. Myös kansainvälisen rekrytoinnin pitää olla nykyistä paljon aktiivisempaa ja suunnitelmallisempaa, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Rytkösen mukaan osaajapulasta huolissaan olevien pitäisi kiinnittää huomionsa hallituksen niihin toimiin, joilla työntekijöiden ja sote-henkilöstön asemaa ollaan heikentämässä rajusti. Jatkossa vientialat määräisivät myös hoitajien palkat ja määräaikaisen työsuhteen voisi tehdä perusteetta jopa vuodeksi. Irtisanomissuoja heikkenisi ja ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä tulisi palkaton. Lisäksi aikuiskoulutustuki on loppumassa ja vanhuspalveluiden 0,7 henkilöstömitoitus lykkäntyy vuosilla.

– Oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee, kun esimerkiksi hoitajien palkkakehitys aiotaan vakavan hoitajapulan vallitessa estää.

Tehyn mukaan koko terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja sen toimivuutta tulee tarkastella kokonaisuutena. Päivystyksiä kuormittaneiden valtavien ruuhkien taustalla ei ole ollut vain henkilöstöpula vaan myös esimerkiksi jatkohoitopaikkojen puute ja vanhuspalveluiden mittavat ongelmat.

Lisäksi työryhmän ehdotuksesta puuttuivat vielä kokonaan vaikutusarviot ja keskeinen tietopohja. On erittäin tärkeää, että vaikutusarviot ovat laajat ja huolelliset.

– Tässä on riski, että muutokset aiheuttavatkin uusia ongelmia ja voivat jopa karkottaa nykyisiä osaajia. Ei hoitohenkilöstö ole karjaa, jota voi siirtää paikasta ja tehtävästä toiseen määräämällä, sanoo Rytkönen.

Työssäkäyntialueet eivät saa hänen mukaansa muodostua liian suuriksi.

– Ihmisillä on oikeasti omakin elämä, koti ja perhe. Eivät he halua käyttää rajallista vapaa-aikaansa pitkiin työmatkoihin.

Hyvinvointialueet ovat toimineet vuoden ja ovat edelleen keskellä muutosta, organisaatiouudistuksia ja säästöohjelmia.

– Pitäisi olla malttia katsoa edellisen muutoksen vaikutukset. Suunnitelmat uudesta mittavasta toiminnan ja rakenteiden uudistamisesta aiheuttavat henkilöstön kannalta nyt uutta hämmennystä ja huolta, toteaa Rytkönen.

Tiedote Tehyn verkkosivuilla
https://www.tehy.fi/fi/tiedote/tehy-stmn-sairaala-ja-paivystysselvityksesta-osaajapula-ei-ratkea-karsimalla-hoitoa

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, haastattelupyynnöt erityisavustaja Mila Huovisen kautta 0400-540005, mila.huovinen(at)tehy.fi

Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää, puh. 040-8207848, kirsi.sillanpaa(at)tehy.fi

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue