MVL:n työnseisaus Fazer Korialla 14.12.2023

Meijerialan ammattilaiset (MVL) toteuttaa Kouvolassa Fazer Korian tehtaalla yhdessä Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Ammattiliitto Pron kanssa 24 tunnin työnseisauksen, joka alkaa keskiviikkona 13.12.2023 klo 22 ja päättyy torstaina 14.12.2023 klo 21.59. MVL on ilmoittanut työtaistelusta ennakkoon valtakunnansovittelijalle ja työnantajaliittoon ja se on laillinen.

Työnseisaus koskee niitä työvuoroja, jotka alkavat lakkoilmoituksessa olevien aikojen sisällä. Tänä aikana ei tulla töihin eikä tehdä etätöitä. Työtaistelun syynä ovat pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mittavat heikennykset työsuhde- ja työttömyysturvaan. MVL pyrkii siihen, että lainvalmistelun suunta muuttuu ja lait valmisteltaisiin aidosti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja uudistamisessa huomioitaisiin myös palkansaajien asema ja tarpeet.

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue