Työtaisteluoikeuksien rajoittamiselle ei ole oikeudellisesti hyväksyttäviä syitä, toteaa Ammattiliitto Jyty lausunnossaan

Ammattiliitto Jyty antoi lausunnon työrauhalainsäädäntöä koskevasta hallituksen esityksestä.

Jyty yhtyy lausunnossaan palkansaajakeskusjärjestöjen 19.10.2023 jättämään eriävään mielipiteeseen.

– Työrauhalainsäädäntöä muuttavan hallituksen esityksen valmistelu poikkesi merkittävästi vakiintuneesta kolmikantaisesta lainvalmistelusta. Pidämme kyseenalaisena, että kansalaisten perusoikeuksiin vaikuttava lakiesitys valmisteltiin näin kiireellä, mikä on heikentänyt lainvalmistelun laatua, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima kommentoi.

Voiman mukaan hallitusohjelmakirjausten yksityiskohtaisuuden takia virkakunnalla ei ollut mahdollisuuksia valmistella vaihtoehtoisia järjestämistapoja työtaisteluoikeuden rajoituksista.

– Hallituksen esitys on perusteltu puutteellisesti. Vaikutusten arviointi on yksipuolinen ja riittämätön. Erityisen ongelmallisena pidämme muun muassa sitä, että työtaisteluoikeuden rajoituksille ei ole perusoikeusjärjestelmän eikä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta hyväksyttäviä syitä, Voima toteaa.

Jytyn antaman lausunnon mukaan tosiasiallinen syy esitetylle lainsäädännölle on ennakolta estää kansalaisten mielenilmaukset koskien tulevia poliittisia päätöksiä.

Yhteenveto Jytyn antaman lausunnon pääkohdista:

  • Työtaisteluoikeuden rajoituksille ei ole perusoikeusjärjestelmän eikä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta hyväksyttäviä syitä. Tosiasiallinen syy esitetylle lainsäädännölle on ennakolta estää kansalaisten mielenilmaukset koskien tulevia poliittisia päätöksiä.
  • Työntekijälle kohdistettavaa 200 euron suuruista hyvitystä koskeva ehdotus on täysin puutteellisesti perusteltu työntekijän oikeusturvan näkökulmasta.
  • Poliittisen työtaisteluoikeuden ajallinen rajoittaminen on Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusten vastaista.
  • Myötätuntotyötaistelujen rajoituksilla rajoitetaan tosiasiassa myös pääriidan työntekijäpuolen työtaisteluoikeutta.
  • Esitys tekee työoikeudellisten riitojen ratkaisuvaihtoehtojen kokonaisuudesta entistä sekavamman.
  • Hyvityssakkoa koskevat ehdotukset heikentävät ammattiliittojen toimintamahdollisuuksia.

Lue lausunto kokonaisuudessaan:

Ammattiliitto Jytyn lausunto työrauhalainsäädännöstä VN 19831/2023 (4.12.2023)

Lisätietoja:

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi Jytyn edunvalvontajohta Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue