Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Ammattiliitto Pro ja Naisten Linja julkaisivat Lähisuhdeväkivaltaa kokevan kohtaaminen työpaikalla -ohjeen tänään 28. marraskuuta. Ohje tarjoaa apua ja neuvoja väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla.

Joka kolmas nainen ja joka kuudes mies on kokenut parisuhteessaan fyysistä väkivaltaa, fyysisen väkivallan uhkaa tai seksuaaliväkivaltaa Suomessa. Useimmilla suomalaisilla työpaikoilla on väkivaltaa kokeneita, väkivallan tekijöitä ja heidän läheisiään. Väkivalta voi vaikuttaa työpaikkojen työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin, mutta monilla työpaikoilla asiaa ei vielä osata käsitellä. Pron ja Naisten Linjan uusi ohje auttaa väkivallan ottamisessa puheeksi. Lisäksi ohje kertoo, miten väkivaltaa kokeneen voi ohjata tuen piiriin.

– Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja voi heijastua myös työpaikalle. Työpaikan turvallisuutta voidaan varmistaa muun muassa arvioimalla väkivallan riskejä. Työnantaja voi tukea väkivaltaa kokenutta esimerkiksi erilaisilla työjärjestelyllä ja tarjoamalla työterveyshuollon tukea, johtaja Minea Pyykönen Ammattiliitto Prosta sanoo.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia huolehtimaan, että työntekijät voivat tehdä työtään turvallisesti.

Lähisuhdeväkivallan vähentäminen ei onnistu, elleivät myös työpaikat ole siinä mukana, Naisten Linjan toiminnanjohtaja Katju Aro toteaa.

– Suuri osa lähisuhdeväkivallasta jää piiloon, ja siksi on tärkeää, että asiasta puhutaan myös työpaikoilla. Parhaimmillaan työnantajat ja työyhteisöt ovat mukana lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä. On ensiarvoisen tärkeää, että väkivaltaa kokenutta tuetaan ja autetaan vaikeassa tilanteessa työpaikalla ja asia otetaan puheeksi heti ensimmäisistä merkeistä, Aro toteaa.

Parhaillaan eduskunnassa päätettävänä oleva ILO:n yleissopimus 190 Väkivallan ja häirinnän poistamiseksi työelämästä huomioi ensimmäistä kertaa lähisuhdeväkivallan työpaikalle ulottuvat vaikutukset ja tuo työmarkkinaosapuolet uudella tavalla mukaan lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön.

Lähisuhdeväkivallan vaikutusten ulottuminen työpaikalle tunnistetaan myös laajemmin työmarkkinakentällä. Siksi myös Hyvinvointiala HALI ry on ensimmäisten joukossa sitoutunut edistämään nyt laadittujen ohjeiden levittämistä osaksi työpaikkojen työhyvinvointiohjelmia.

Pro ja Naisten Linja haastavat kaikki työpaikat ja työmarkkinaosapuolet ottamaan uuden ohjeen käyttöön ja jakamaan tietoa jäsenilleen.

Lähisuhdeväkivaltaa kokevan kohtaaminen työpaikalla -ohje.

Lisätiedot:

Minea Pyykönen
Johtaja, Ammattiliitto Pro
p. 0400 823 008
minea.pyykonen@proliitto.fi

Katju Aro
Toiminnanjohtaja, Naisten Linja
p. 050 567 2974
katju.aro@naistenlinja.fi

Tanja Lehtoranta
Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija, Ammattiliitto Pro
p. 050 572 2568
tanja.lehtoranta@proliitto.fi

Maria Virtala
Vastaava väkivaltatyön asiantuntija, Naisten Linja
p. 050 475 7905
maria.virtala@naistenlinja.fi

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue