Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Ammattiliitto Pro ja Naisten Linja julkaisivat Lähisuhdeväkivaltaa kokevan kohtaaminen työpaikalla -ohjeen tänään 28. marraskuuta. Ohje tarjoaa apua ja neuvoja väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla.

Joka kolmas nainen ja joka kuudes mies on kokenut parisuhteessaan fyysistä väkivaltaa, fyysisen väkivallan uhkaa tai seksuaaliväkivaltaa Suomessa. Useimmilla suomalaisilla työpaikoilla on väkivaltaa kokeneita, väkivallan tekijöitä ja heidän läheisiään. Väkivalta voi vaikuttaa työpaikkojen työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin, mutta monilla työpaikoilla asiaa ei vielä osata käsitellä. Pron ja Naisten Linjan uusi ohje auttaa väkivallan ottamisessa puheeksi. Lisäksi ohje kertoo, miten väkivaltaa kokeneen voi ohjata tuen piiriin.

– Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja voi heijastua myös työpaikalle. Työpaikan turvallisuutta voidaan varmistaa muun muassa arvioimalla väkivallan riskejä. Työnantaja voi tukea väkivaltaa kokenutta esimerkiksi erilaisilla työjärjestelyllä ja tarjoamalla työterveyshuollon tukea, johtaja Minea Pyykönen Ammattiliitto Prosta sanoo.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia huolehtimaan, että työntekijät voivat tehdä työtään turvallisesti.

Lähisuhdeväkivallan vähentäminen ei onnistu, elleivät myös työpaikat ole siinä mukana, Naisten Linjan toiminnanjohtaja Katju Aro toteaa.

– Suuri osa lähisuhdeväkivallasta jää piiloon, ja siksi on tärkeää, että asiasta puhutaan myös työpaikoilla. Parhaimmillaan työnantajat ja työyhteisöt ovat mukana lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä. On ensiarvoisen tärkeää, että väkivaltaa kokenutta tuetaan ja autetaan vaikeassa tilanteessa työpaikalla ja asia otetaan puheeksi heti ensimmäisistä merkeistä, Aro toteaa.

Parhaillaan eduskunnassa päätettävänä oleva ILO:n yleissopimus 190 Väkivallan ja häirinnän poistamiseksi työelämästä huomioi ensimmäistä kertaa lähisuhdeväkivallan työpaikalle ulottuvat vaikutukset ja tuo työmarkkinaosapuolet uudella tavalla mukaan lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön.

Lähisuhdeväkivallan vaikutusten ulottuminen työpaikalle tunnistetaan myös laajemmin työmarkkinakentällä. Siksi myös Hyvinvointiala HALI ry on ensimmäisten joukossa sitoutunut edistämään nyt laadittujen ohjeiden levittämistä osaksi työpaikkojen työhyvinvointiohjelmia.

Pro ja Naisten Linja haastavat kaikki työpaikat ja työmarkkinaosapuolet ottamaan uuden ohjeen käyttöön ja jakamaan tietoa jäsenilleen.

Lähisuhdeväkivaltaa kokevan kohtaaminen työpaikalla -ohje.

Lisätiedot:

Minea Pyykönen
Johtaja, Ammattiliitto Pro
p. 0400 823 008
minea.pyykonen@proliitto.fi

Katju Aro
Toiminnanjohtaja, Naisten Linja
p. 050 567 2974
katju.aro@naistenlinja.fi

Tanja Lehtoranta
Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija, Ammattiliitto Pro
p. 050 572 2568
tanja.lehtoranta@proliitto.fi

Maria Virtala
Vastaava väkivaltatyön asiantuntija, Naisten Linja
p. 050 475 7905
maria.virtala@naistenlinja.fi

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue